Hoewel er veel te vertellen valt over de Belgische buitenlandse handel, spreken de meeste cijfers voor zich. Het Agentschap voor Buitenlandse Handel verschaft dan ook een hele waaier aan gestructureerd cijfermateriaal over de handel van België met het buitenland.

Top 3 van de Belgische exportgoederen (januari - maart 2024)

Image
grafiek export producten (januari - maart 2024)

Top klanten

top 3 klanten januari-maart 2024

Duitsland was ook na de drie eerste maanden van 2024 nog steeds de belangrijkste klant van België met een bedrag van 21,6 miljard EUR. De uitvoer naar dit land was echter met 21,0% (-5,7 miljard EUR) gedaald in vergelijking met de overeenkomstige periode van 2023. Nederland bezette de tweede plaats in de ranking met 16,3 miljard EUR. Na het eerste kwartaal van dit jaar lag de uitvoer naar onze noorderburen 9,6% (-1,7 miljard EUR) onder het niveau van 2023 (drie eerste maanden). De top drie van Belgische exportbestemmingen werd vervolledigd door Frankrijk. De uitvoer naar onze zuiderburen is met 16,3% (-3,2 miljard EUR) afgenomen tot 16,2 miljard EUR.

Top leveranciers

top 3 leveranciers januari-maart 2024

Nederland blijft nog steeds de belangrijkste leverancier van goederen aan België. De import uit dit land lag na de drie eerste maanden van 2024 echter 2,7% (-689,3 miljoen EUR) onder het niveau van dezelfde periode een jaar eerder en bedroeg 24,4 miljard EUR. Duitsland behield de tweede plaats met een waarde van 14,4 miljard EUR en dit ondanks een afname van de invoer met 13,6% (-2,3 miljard EUR). De derde belangrijkste leverancier van België was nog steeds Frankrijk met een bedrag van 12,2 miljard EUR (-7,6%, hetzij -1,0 miljard EUR).

Overzichtsstudie - BELGISCHE BUITENLANDSE HANDEL

  • De verschillende jaargangen van de studie Belgian Foreign Trade bieden u een totaalbeeld van de Belgische buitenlandse handel van de afgelopen jaren. De visuele vormgeving van deze Engelstalige publicaties zorgt ervoor dat het cijfermateriaal goed tot zijn recht komt.

    cover Belgian Foreign Trade publication 2023

Overzichtsstudie - WERELDHANDEL

  • Op basis van de cijfers van het WTO wordt de World Trade publicatie opgesteld. Naast een evolutie van de wereldhandel, schetsen we in deze publicatie eveneens de mondiale plaats van België als importeur en exporteur van goederen en diensten.

    cover World Trade publication 2023

Trimestriële brochures

Ieder kwartaal publiceert het Agentschap voor Buitenlandse Handel een brochure met de voornaamste gegevens betreffende de buitenlandse handel van België. Dit document bevat o.a. informatie over de belangrijkste klanten, leveranciers, import- en exportproducten.
Deze brochures geven kwartaalcijfers weer. Indien u wenst kan u de maandelijkse statistieken verkrijgen op aanvraag (zie contactpersonen).

 

BELANGRIJKSTE BELGISCHE EXPORTPRODUCTEN

België is voor Europa een zeer belangrijk transitland, maar België beschikt zelf ook over een heel gamma aan exportproducten. In deze inhoudelijk soms verrassende documenten leest u alles over de belangrijkste Belgische exportproducten.

Nuttige links

Voor het opstellen van studies, maakt het ABH gebruik van enkele primaire bronnen: de Nationale Bank van België, Eurostat, de Wereldhandelsorganisatie en andere.