Een juridische vraag over buiten-
landse handel? Contacteer onze legal helpdesk.

Inzicht in reglementering en juridisch advies

Bij internationale handel komt veelal complexe reglementering en wetgeving kijken. In samenwerking met de gewestelijke instellingen formuleert het Agentschap voor Buitenlandse Handel een antwoord op uiteenlopende vragen:

 • invoer- en uitvoerreglementering
 • koopcontracten en leveringsvoorwaarden
 • sanitaire voorschriften
 • normering
 • fiscale verplichtingen
 • betalingstechnieken

Via seminaries en uiteenzettingen over reglementering en wetgeving ondersteunt het Agentschap gewestelijke initiatieven om de bedrijven proactief in te lichten.

Bevoegdheden van het Agentschap voor Buitenlandse Handel

Artikel 2 van bijlage 1 bij het Samenwerkingsakkoord bepaalt dat het Agentschap, wat de informatie en documentatie aangaande reglementaire en wettelijke eisen betreft, bevoegd is voor de volgende materies:

 • de uitvoer (Belgische en Europese reglementering)
 • stelsel van verkoop en contractuele verplichtingen
 • controle van de producten: sanitaire voorschriften en normering
 • fiscale verplichtingen (douane en indirecte belastingen)
 • handelspraktijken
 • verkoop en distributie
 • uitvoer en invoer in België
 • industriële eigendom
 • vestiging in het buitenland
 • betalingsregels en handelsgeschillen
Katrien Van Loocke
Legal Counsel
 • Incoterms

  KIES DE JUISTE INCOTERM VOOR UW TRANSACTIE

  afbeelding Kies de juiste incoterm voor uw transactieEen internationale levering beperkt zich niet enkel tot commerciële voorwaarden, maar behelst ook praktische en technische afspraken tussen koper, verkoper en mogelijke derden binnen een vaak zeer verschillend juridisch , cultureel en  commercieel klimaat. Om eenieders verantwoordelijkheid (juridisch) te bestendigen, zijn er de Incoterms® rules (International Commercial terms). Deze internationale afspraken aangaande internationaal goederentransport verdelen de kosten en de risico's tussen de diverse partijen op basis van 11 regels zoals opgetekend

 • Distributiekanalen

  HOE UW DISTRIBUTIE IN HET BUITENLAND ORGANISEREN?

  afbeelding toolOntdek welk distributiekanaal het meest geschikt is voor uw onderneming, uw producten, de markt die u viseert en uw bedrijfsstrategie.

  Zonder het juiste distributiekanaal kan een exporteur de lokale concurrentie die zijn goederen en/of diensten op buitenlandse markten ontmoet, niet op een blijvende duurzame wijze organiseren. Alleen met de juiste keuze kan hij de kosten om het geviseerde cliënteel te bereiken onder controle houden en zodoende de competitiviteit van zijn aanbod veilig stellen. Deze applicatie helpt u om de distributiewijze

 • Internationale transactie met of zonder BTW factureren?

  BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE (BTW)

  afbeelding toolMoet ik mijn internationale transactie met of zonder btw factureren?

  Wanneer u als ondernemer in eigen land goederen levert of diensten verleent, dan moet u normaal gezien btw in rekening brengen. Maar hoe zit het met de btw als u zaken doet met of in het buitenland? Deze applicatie leidt u naar het antwoord.

  Deze applicatie werkt ook op tablet en smartphone.

  Meer informatie vindt u hier.

   

 • Webinar 17.06.2020

  INTERNATIONALE KOOPCONTRACTEN EN INCOTERMS® 2020

  imageWe waren heel tevreden dat u op 17 juni 2020 zo talrijk deelnam aan ons webinar "INTERNATIONALE KOOPCONTRACTEN EN INCOTERMS® 2020 Strategische keuzes en mogelijkheden in crisistijden (Covid 19, Brexit, Trade wars, …)”. We hadden uiteindelijk 100 deelnemers die we via ons exporteursbestand bereikten. De pdf van de presentatie vindt u « hier ».

  Als u nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met Katrien Van Loocke, Legal Advisor bij het Agentschap voor Buitenlandse Handel: Katrien.VanLoocke@abh-ace.be

  We kijken ernaar uit