De economische studies hebben als doel de lezer een macro-economisch overzicht te geven. Ze zetten ook de sleutelsectoren op een rij die belangrijke kansen bieden voor onze Belgische exportbedrijven.
 • Economische studie Angola (september 2013)

  Een "ruwe diamant", dat is misschien wel de beste manier om Angola te omschrijven.  Het land heeft   immers een schat aan natuurlijke rijkdommen, die moeten worden ontgonnen op een duurzame wijze.
   
  Buiten zijn petroleum- en mijnvoorraden, biedt de specifieke geografische en topografische situatie een florerende primaire sector, zowel op het niveau van de visserij en landbouw als wat betreft de capaciteit van natuurlijke energiebronnen.

  Het land heeft de laatste tien jaar een opmerkelijke economische groei vertoond, wat maakt dat het vandaag de derde economie van Afrika is.

  Tijdens de economische missie naar Angola zullen voornamelijk drie van de meest dynamische sectoren voor het voetlicht gebracht worden: energie, infrastructuur en constructie en eveneens de diamantsector.

  Deze studie werd gerealiseerd naar aanleiding van de prinselijke missies naar Angola en Zuid-Afrika in oktober 2013.

 • Economische studie Argentinië (juni 2018)

  Argentinië is ondanks de moeilijkheden in het afgelopen decennium nog steeds de 21ste economische macht ter wereld. Nu de macro-economische lange termijnuitzichten, ondanks plotse uitschieters, onder controle lijken en Argentinië weer op de internationale markten kan lenen zal het potentieel pas echt tot uiting komen. Een nieuwe groeifase, meer dan ooit gebaseerd op samenwerking met andere landen, dient zich dan ook aan.

  Deze studie werd gerealiseerd naar aanleiding van de prinselijke missie naar Argentinië en Uruguay in juni 2018.

 • Economische studie Australië (oktober 2023)

  De unieke positie van Australië, met een tijdzone dicht bij de Aziatische markten, is een troef voor wie zijn activiteiten in de Indo-Pacific wil ontwikkelen. Het land is niet alleen een regionaal knooppunt, maar biedt ook een concurrerende markt met een bevolking met een hoge koopkracht. Met uitzondering van de gezondheidscrisis heeft de twaalfde economie van de wereld al meer dan dertig jaar een voortdurende groei gekend. De studie wijdt een hoofdstuk aan de sectoren van natuurlijke hulpbronnen en hernieuwbare energie, evenals aan de gezondheidssector in Australië.

  In een complexe geo-economische context probeert Australië zijn partners te diversifiëren en zijn handel met de rest van de wereld veilig te stellen. Als open en welvarende economie is Australië sterk verweven met wereldwijde waardeketens. Sinds de eeuwwisseling heeft het land een proactief handelsbeleid gevoerd en talrijke vrijhandelsovereenkomsten gesloten met belangrijke markten in de Indo-Pacific. Het verwachte vrijhandelsakkoord tussen Brussel en Canberra zal de mogelijkheden die Australië biedt aan Belgische bedrijven versterken.

  De studie werd uitgevoerd door het Agentschap voor Buitenlandse Handel, dat samen met zijn partners de FOD Buitenlandse Zaken, Flanders Investment & Trade, hub.brussels en AWEX een gezamenlijke economische missie naar Australië organiseert van 19 tot 28 oktober 2023, onder het Voorzitterschap van H.K.H. Prinses Astrid, Vertegenwoordigster van Zijne Majesteit de Koning.

 • Bekijk ook het interview van H.E. Caroline Millar, Ambassador of the Commonwealth of Australia to the Kingdom of Belgium, naar aanleiding van de Prinselijke missie naar Australië in oktober 2023:

  Remote video URL
 • Economische studie Brazilië (april 2010)

  BRIC-land Brazilië kent een aanzienlijke groei en weerstaat uitstekend aan de economische en financiële crisis. De studie "Brazilië" stelt de macro-economische fundamenten van dit land voor. Ook de sleutelsectoren die van dit land een niet te negeren handelsbestemming maken worden toegelicht.

  Deze studie werd gerealiseerd naar aanleiding van de prinselijke missies naar Brazilië in mei 2010.