Scroll To Top

Toegankelijkheidsverklaring

Het Agentschap voor Buitenlandse Handel verbindt zich ertoe deze website toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 tot omzetting van de Europese richtlijn (EU) 2016/2102 inzake de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website: https://www.abh-ace.be

 

Nalevingsstatus

Deze website is gedeeltelijk conform, als gevolg van de onderstaande niet-conformiteiten en vrijstellingen.

Er is een externe vereenvoudigde toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. U kunt het verslag van deze audit hier lezen.

 

Niet-toegankelijke inhoud

Enkele pagina’s bevatten een aantal tekortkomingen op het vlak van toegankelijkheid. Volgende punten dienen te worden herzien:

  • een linktitel geven die de functie van de link voor een ankerelement beschrijft
  • het alt-attribuut gebruiken op het img element
  • h1-h6 gebruiken om sectiekoppen te identificeren
  • semantische markeringen gebruiken om benadrukte of speciale tekst te markeren
  • zorgen voor een contrastverhouding van minstens 4,5:1 tussen de tekst (en tekst in beeldvorm) en de tekstachtergrond.
 

Voorgestelde alternatieven

De huidige website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel zal binnenkort worden vervangen door een volledig nieuwe website die zal voldoen aan de vooropgestelde toegankelijkheidscriteria.

 

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website/applicatie, kunt u contact opnemen met: nancy.willems@abh-ace.be

 

Verbeteringsplan

Het Agentschap voor Buitenlandse Handel ontwikkelt momenteel een nieuwe website die conform zal zijn aan de toegankelijkheidsregels. Deze site zal vóór eind 2021 operationeel zijn.

 

Deze verklaring is op 10/09/2021 opgesteld.

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 10/09/2021.