Het Agentschap voor Buitenlandse Handel, verbindt zich ertoe deze website toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 tot omzetting van de Europese richtlijn (EU) 2016/2102 inzake de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website: https://www.abh-ace.be

Nalevingsstatus

Deze website is gedeeltelijk conform, als gevolg van de onderstaande niet-conformiteiten en vrijstellingen.

Uw verklaring voorbereiden

Er is een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een vereenvoudigde analyse. U kunt het verslag hier lezen.

Niet-toegankelijke inhoud

Enkele pagina’s bevatten een aantal technische en 1 inhoudelijke tekortkoming op het vlak van toegankelijkheid.

Volgend inhoudelijk punt dient te worden herzien:

  • Gebruik h1-h6 om sectiekoppen te identificeren.

Volgende technische punten dienen te worden herzien:

  • Het mislukken van de succescriteria 1.3.1 en 4.1.2 had te maken met het feit dat de associatie tussen het label en de UI-component niet programmatisch te bepalen is.
  • Zorg ervoor dat er een contrastverhouding van minstens 4,5:1 bestaat tussen de tekst (en tekst in beeldvorm) en de tekstachtergrond.
  • Zorg voor een verzendknop.
  • Gebruik van formulierelementen en links.

Voorgestelde alternatieven

Geen alternatieven, zie rubriek Verbeteringsplan.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website/applicatie, kunt u contact opnemen met: nancy.willems@abh-ace.be.

Verbeteringsplan

Aangezien deze website nieuw is (gelanceerd op 15/12/2021), is het normaal dat deze nog enkele tekortkomingen vertoont.
De aangehaalde technische tekortkomingen zijn doorgegeven aan de leverancier van deze website, die deze zal behandelen en herzien.
De inhoudelijke tekortkoming wordt door het Agentschap voor Buitenlandse Handel herzien.

 

Deze verklaring is op 02/02/2022 opgesteld.

 

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 02/02/2022.