ACCESS2MARKETS

afbeelding Access2Markets

Op de  Market Access Database van de Europese Commissie (Access2Markets) kan je gedetailleerde gegevens terugvinden over de import in tal van landen buiten de EU. Deze website geeft informatie over de invoerrechten maar ook over specifieke vereisten (welke documenten moet ik bij inklaring voorleggen?) bij invoer in een hele reeks landen buiten de Europese Unie en is voor de Europese exporteur en/of importeur één van de meest interessante startpunten.

Selecteer het betrokken land, voer de eerste 4 (of 6) cijfers van het douanetarief in of een goederenomschrijving in het Engels, klik de zoekfunctie aan en dan verschijnt informatie over alle tarieven, invoerprocedures en -formaliteiten en product specifieke vereisten voor meer dan 120 exportmarkten buiten de EU.    

Daarnaast is er informatie beschikbaar over handel in diensten, investeringen en procurement in derde landen en kan je er leren om beter gebruik te maken van de EU handelsakkoorden.

De legal helpdesk van het ABH is beschikbaar voor ondersteuning bij het gebruik van Access2markets.

Ontdek de tool op de website van de Europese Commissie.

Disclaimer

Het Agentschap voor Buitenlandse Handel en alle partijen, die bijdragen aan de informatie op deze website vermeld, trachten de accuraatheid van de gegevens zoveel als mogelijk te verzekeren zonder hier enige aansprakelijkheid voor op te kunnen opnemen. Het opnemen van links naar één of meerdere andere websites, met inbegrip van links vervat in die websites, wijst niet noodzakelijkerwijze op enig verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring en heeft enkel een informatief doel.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving op welke manier ook gebruik maakt van de informatie, ziet af van elk verhaal jegens het Agentschap voor Buitenlandse Handel dat in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld voor directe of indirecte schade, waaronder doch niet beperkt tot door derden gepleegde inbreuken op de GDPR-wetgeving en/of malware in vermelde links.