De dagelijkse leiding van het Agentschap voor Buitenlandse Handel is toevertrouwd aan een Directeur-generaal, bijgestaan door een Adjunct-directeur-generaal. Beide zijn aangeduid door de Raad van Bestuur en behoren tot een verschillende taalrol.

Fabienne L’Hoost is Directeur-generaal. Momenteel heeft het Agentschap voor Buitenlandse Handel geen Adjunct-directeur-generaal.

Algemene Directie

Fabienne L'Hoost
Directeur-generaal