Datum

Op donderdag 9 mei organiseerde de Dienst Trade4U van het Agentschap voor Buitenlandse Handel, in samenwerking met de gewestelijke partners FIT, AWEX en hub.brussels, een seminarie bij de ING-bank met als onderwerp “Internationale handelsopportuniteiten met een speciale focus op China”, n.a.v. de Belgische economische missie eind november naar deze economische grootmacht.

Met de schaduw van een handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten hangende, was de tussenkomst van de heer Lars Nilsson, Deputy Head of the Trade Analysis Unit van de Europese Commissie, iets om naar uit te kijken. De heer Nilsson beklemtoonde de belangrijkheid van vrijhandelsakkoorden en de voordelen die daaruit voor onze bedrijven voortvloeien. Ook met China is de Europese Unie op dat vlak in een fase van verkennende gesprekken. Het blijkt echter dat er nog steeds veel bedrijven zijn, waaronder ook Belgische, die onverschuldigde bedragen aan douanerechten betalen onder bestaande vrijhandelsakkoorden en alleen al door hier aandacht aan te besteden, kan de score dus nog beter.

Ook de heer Nabil Jijakli, CEO van Credendo, benadrukte de belangrijkheid van de Aziatische markt en de Chinese in het bijzonder. Credendo is als kredietverzekeraar zeer goed geplaatst om te zien dat, ondanks de vertraagde groei, China nog steeds enorm aantrekkelijk is voor onze Belgische bedrijven.

Na de coffee-break en het nuttige netwerken, verduidelijkte mevrouw Lixia Xing, Deputy Head of the Business Department of the United Investment Bank Europe, de doelstelling van het nieuwe China Belgium Technology Center in Louvain-La-Neuve. Een ontmoetingsplaats voor Chinese en Belgische bedrijven om de handel tussen beide landen te bevorderen, is het duidelijk dat dit centrum zowel bouwtechnisch als qua inhoudelijk concept inspeelt op te toekomst.

Het seminarie werd afgesloten door een voorstelling van BMI-SBI, een publiek-private instelling die de investeringen van Belgische ondernemingen in het buitenland mee financieel ondersteunt, onder andere in China. De opportuniteiten en gevaren van dergelijke investering werden toegelicht en de rol die BMI-SBI daarin kan spelen is niet altijd bij het grote publiek bekend.

De meer dan 110 deelnemers bekwamen tot tevredenheid alomvattende informatie, gaande van het belang van de vrijhandel met landen als China, de mogelijkheden om risico’s te minimaliseren - zowel in directe export als middels directe buitenlandse investering - en hoe men kennis kan maken met Chinese handelspartners en de nodige ondersteuning bekomen. Niet verwonderlijk dat er nadien nog uitgebreid nagekaart werd en contacten geïntensifieerd.

Het volgende seminarie Trade4U staat gepland voor september 2019.

PROGRAMMA SEMINARIE MEI 2019