India

Belgische Economische Missie naar India van 23 - 29 November 2013

Onder het Voorzitterschap van H.K.H. Prinses Astrid,
Vertegenwoordigster van Z.M. de Koning

Deelnemersbrochure India (in het Engels)

Participants brochure

De deelnemersbrochure is een voorlopige lijst die op een gegeven moment wordt afgesloten. De einddatum valt om grafische redenen voor het vertrek van de missie. Er kunnen dus nog deelnemers toegevoegd of verwijderd worden. Deze brochure bevat daarom geen definitieve noch complete lijst.

  • Bilaterale nota India (oktober 2013)

    Bilateral trade note

    De meest recente versie van deze nota vindt u in de rubriek Statistieken - Bilaterale nota's.

  • Invoerformaliteiten en -documenten India (november 2013)

    De studie behandelt het juridisch en reglementair kader voor Belgische export.

Economische studie India (november 2013)

Economic study

De economische studie bevat macro-economische en sectorale informatie en behandelt het land dat de bestemming is van een prinselijke missie.

Press review India 2013

Press review

Het persoverzicht omvat de berichtgeving in de Belgische media en in de buitenlandse media over de prinselijke missie.