• Raad van Bestuur

  De Raad bestaat uit zestien leden aangeduid door de Gewestregeringen en door de Federale overheid, die paritair afkomstig zijn uit de openbare en private sector.

 • Auditcomité

  Het Auditcomité is een orgaan dat is samengesteld uit verschillende leden van de Raad van Bestuur die er op vrijwillige basis deel van uitmaken. Het Auditcomité komt twee keer per jaar bijeen.

 • Algemene Directie

  De dagelijkse leiding van het Agentschap voor Buitenlandse Handel is toevertrouwd aan een Directeur-generaal, bijgestaan door een Adjunct-directeur-generaal.

 • Directieraad

  In toepassing van artikel 12 van bijlage 2 van het Samenwerkingsakkoord van 18 december 2002, wordt de Directeur-generaal bijgestaan door een Directieraad, samengesteld uit de Directeur-generaal, de Adjunct-d