In toepassing van artikel 12 van bijlage 2 van het Samenwerkingsakkoord van 18 december 2002, wordt de Directeur-generaal bijgestaan door een Directieraad, samengesteld uit de Directeur-generaal, de Adjunct-directeur-generaal en de Directeurs. Momenteel heeft het Agentschap voor Buitenlandse Handel geen Adjunct-directeur-generaal.

De Directieraad kan door de Directeur-generaal worden ondervraagd over alle materies met betrekking tot het personeel en de organisatie van het Agentschap. Zijn adviezen zijn niet bindend.

Directieraad

  • Fabienne L'Hoost
    Directeur-generaal
  • Christelle Charlier
    Directeur Studies, Statistieken en Communicatie
  • Rosemary Donck
    Directeur, Diensthoofd Staatsbezoeken - Economische missies