INTERNATIONAL SALES CONTRACTS AND INCOTERMS® 2020

image invitationWe were very pleased that on 17 and 22 June 22, 2020, you participated in such a large number in our webinar "INTERNATIONAL SALES CONTRACTS AND INCOTERMS® 2020 Strategic choices and possibilities in times of crisis (Covid-19, Brexit, Trade wars, ...)"

We finally reached 100 subscribed participants for the two editions of our webinar. On 17 June 2020, the webinar was held in Dutch and on 22 June 2020, the webinar was held in French. The presentation of this webinar can be downloaded « here ».

For further questions, please do not hesitate to contact Ms Katrien Van Loocke, Legal Advisor at the Belgian Foreign Trade Agency: Katrien.VanLoocke@abh-ace.be.

We are looking forward to meeting you again!

Disclaimer

Het Agentschap voor Buitenlandse Handel en alle partijen, die bijdragen aan de informatie op deze website vermeld, trachten de accuraatheid van de gegevens zoveel als mogelijk te verzekeren zonder hier enige aansprakelijkheid voor op te kunnen opnemen. Het opnemen van links naar één of meerdere andere websites, met inbegrip van links vervat in die websites, wijst niet noodzakelijkerwijze op enig verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring en heeft enkel een informatief doel.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving op welke manier ook gebruik maakt van de informatie, ziet af van elk verhaal jegens het Agentschap voor Buitenlandse Handel dat in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld voor directe of indirecte schade, waaronder doch niet beperkt tot door derden gepleegde inbreuken op de GDPR-wetgeving en/of malware in vermelde links.