HOE UW DISTRIBUTIE IN HET BUITENLAND ORGANISEREN?

afbeelding toolOntdek welk distributiekanaal het meest geschikt is voor uw onderneming, uw producten, de markt die u viseert en uw bedrijfsstrategie.

Zonder het juiste distributiekanaal kan een exporteur de lokale concurrentie die zijn goederen en/of diensten op buitenlandse markten ontmoet, niet op een blijvende duurzame wijze organiseren. Alleen met de juiste keuze kan hij de kosten om het geviseerde cliënteel te bereiken onder controle houden en zodoende de competitiviteit van zijn aanbod veilig stellen. Deze applicatie helpt u om de distributiewijze te identificeren die voor u waarschijnlijk het meest geschikt is. Zij vertrekt vanuit de twee basisstrategieën (directe handel en indirecte handel) waartussen gekozen moet worden wanneer men een buitenlandse markt wil benaderen en onderscheidt vervolgens 6 concrete technieken die daarop voortbouwen (vertegenwoordigingskantoor, bijkantoor, dochtervennootschap, handelsagent, distributeur en commissionair).

Om de duidelijkheid en het gebruiksgemak van dit didactisch hulpmiddel te vrijwaren, worden niet alle mogelijke technieken waartussen een internationaal ondernemer kan kiezen behandeld. Denk bijvoorbeeld aan franchising, (kruis)licenties, value added resellers, toelevering, (contractuele) joint-ventures, tijdelijke verenigingen, brokers, client finders, webshops, digitale marktplaatsen, veilingen, sponsorship, occasionele vertegenwoordigers, piggy back, OEM, onderaanneming enz.

Een aantal van deze alternatieven zijn trouwens niets anders dan variaties, aanpassingen of combinaties (bv. Franchising) van de basismodellen die deze applicatie gebruikt om een bepaalde nichemarkt te bereiken (bv. overheidsopdrachten), om een heel specifiek product te commercialiseren (bv. grondstoffen) of om bijzondere diensten aan te bieden (software, projecten, enz.).

Deze applicatie werkt ook op tablet en smartphone.

ONTDEK UW DISTRIBUTIEKANAAL

Disclaimer

Het Agentschap voor Buitenlandse Handel en alle partijen, die bijdragen aan de informatie op deze website vermeld, trachten de accuraatheid van de gegevens zoveel als mogelijk te verzekeren zonder hier enige aansprakelijkheid voor op te kunnen opnemen. Het opnemen van links naar één of meerdere andere websites, met inbegrip van links vervat in die websites, wijst niet noodzakelijkerwijze op enig verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring en heeft enkel een informatief doel.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving op welke manier ook gebruik maakt van de informatie, ziet af van elk verhaal jegens het Agentschap voor Buitenlandse Handel dat in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld voor directe of indirecte schade, waaronder doch niet beperkt tot door derden gepleegde inbreuken op de GDPR-wetgeving en/of malware in vermelde links.