BELASTINGVRIJSTELLING VOOR DIENSTHOOFD EXPORT

pictogram

 

Dit fiscaal voordeel werd in de vennootschapsbelasting afgeschaft vanaf het aanslagjaar 2021 (voor boekjaren die ten vroegste aanvingen op 1 januari 2020) door de Wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting (Belgisch Staatsblad 29 december 2017). Concreet betekent dit dat bedrijven die reeds van dit gunstregime genieten dit voordeel ook in de toekomst nog behouden. Er zullen vanaf nu echter geen nieuwe attesten meer uitgereikt kunnen worden aan bedrijven die tot op heden nog geen gebruik maken van dit fiscaal voordeel.

wie KAN ERVAN GENIETEN?

  • Enkel nog van toepassing op zelfstandige ondernemers die reeds van dit fiscaal voordeel genieten.

 

Aanvraagprocedure

Voor het behoud van deze belastingvrijstelling moet een jaarlijks attest overgemaakt worden, afgeleverd door het Agentschap voor Buitenlandse Handel. Dit attest kan worden bekomen middels een jaarlijkse aanvraag via e-mail aan het Agentschap voor Buitenlandse Handel, t.a.v. de heer Dennis Gijsbrechts - Montoyerstraat 3 - 1000 Brussel - +32 2 206 35 73dennis.gijsbrechts@abh-ace.be. Elk jaar moet, binnen 3 maanden na afsluiting van het boekjaar, het bewijs worden voorgelegd dat het bijkomend aangeworven personeelslid nog steeds in dienst is.