Scroll To Top

Nuttige links

Tot de voornaamste bronnen van onze Statistiekdienst behoren onder meer:                                   

Nationale Bank van België                          

Eurostat                                                   

Wereldhandelsorganisatie (WTO)                 

Internationaal Monetair Fonds (IMF)             

Economist Intelligence Unit (EIU)                 

CIA World Factbook                                    

FOD Economie                                            

Algemene directie Statistiek en Economische informatie

Federaal Planbureau