Scroll To Top

Overzichtsstudie Belgian Foreign Trade

De Belgische buitenlandse handel onder de loep genomen

Ieder jaar publiceert het Agentschap voor Buitenlandse Handel een overzichtsstudie die verslag uitbrengt over het verloop van de buitenlandse handel van België. 

Hierin komen de handelscijfers van België aan bod. Zowel de invoer, de uitvoer als de geografische handelsbalansen worden aan een analyse onderworpen.

Dankzij een aantrekkelijke lay-out en synthetiserende grafieken biedt dit document nuttig referentiemateriaal over de Belgische buitenlandse handel.

Belgian Foreign Trade 2019 (document enkel beschikbaar in het Engels)

Belgian Foreign Trade 2018 (document enkel beschikbaar in het Engels)

Belgian Foreign Trade 2017 (document enkel beschikbaar in het Engels)

Belgian Foreign Trade 2016 (document enkel beschikbaar in het Engels)

Belgian Foreign Trade 2015 (document enkel beschikbaar in het Engels)

Belgian Foreign Trade 2014 (document enkel beschikbaar in het Engels)

Belgian Foreign Trade 2013 (document enkel beschikbaar in het Engels)

Belgian Foreign Trade 2012 (document enkel beschikbaar in het Engels)

Belgian Foreign Trade first 9 months 2012 (document enkel beschikbaar in het Engels)

Belgian Foreign Trade 2011 (document enkel beschikbaar in het Engels)