Scroll To Top

Verenigd Koninkrijk (februari 2020)

Datum: 05 maart 2020

vlag V.K.

Naast algemene informatie over het BBP, de inflatie, het aantal inwoners, de globale import en export en de werkloosheidsgraad bevat deze nota een analyse van de bilaterale handel met het Verenigd Koninkrijk, alsook een overzicht van de belangrijkste in- en uitvoersecties.

Bilaterale Nota Verenigd Koninkrijk

Door de beslissing van het Verenigd Koninkrijk om de Europese Unie te verlaten, komt de handel tussen beiden onder druk te staan. Onderstaande publicatie geeft niet enkel het belang aan van de Europese in- en uitvoer met het Verenigd Koninkrijk, maar belicht ook de Belgische sectoren die het hardst getroffen zullen worden bij een Brexit

Impact van de Brexit op de handel tussen België en het Verenigd Koninkrijk