Scroll To Top

Rwanda (augustus 2020)

Datum: 23 september 2020

vlag Rwanda

Naast algemene informatie over het BBP, de inflatie, het aantal inwoners, de globale import en export en de werkloosheidsgraad bevat deze nota een analyse van de bilaterale handel met Rwanda, alsook een overzicht van de belangrijkste in- en uitvoersecties.

Document enkel beschikbaar in het Frans.

Bilaterale nota België - Rwanda

Aangezien dit land wordt beschouwd als één van de 48 minst ontwikkelde landen en/of deel uitmaakt van de Belgische partnerlanden in de ontwikkelingssamenwerking, werd informatie over dit land eveneens opgenomen in de overzichtsnota over de Belgische handel met de ontwikkelingslanden.

Belang van de ontwikkelingslanden in de Belgische export