Scroll To Top

Mali (juni 2020)

Datum: 08 juli 2020

Mali

Naast algemene informatie over het BBP, de inflatie, het aantal inwoners, de globale import en export en de werkloosheidsgraad bevat deze nota een analyse van de bilaterale handel met Mali, alsook een overzicht van de belangrijkste in- en uitvoersecties.

Document enkel beschikbaar in het Frans.

Bilaterale nota België - Mali - juni 2020

Aangezien dit land wordt beschouwd als één van de 48 minst ontwikkelde landen en/of deel uitmaakt van de Belgische partnerlanden in de ontwikkelingssamenwerking, werd informatie over dit land eveneens opgenomen in de overzichtsnota over de Belgische handel met de ontwikkelingslanden.

Belang van de ontwikkelingslanden in de Belgische export