Scroll To Top

Democratische Republiek Congo (september 2019)

Datum: 30 augustus 2019

vlag Democratische Republiek Congo

Naast algemene informatie over het BBP, de inflatie, het aantal inwoners, de globale import en export en de werkloosheidsgraad bevat deze nota een analyse van de bilaterale handel met de Democratische Republiek Congo, alsook een overzicht van de belangrijkste in- en uitvoersecties.

Document enkel beschikbaar in het Frans.

Bilaterale nota Democratische Republiek Congo  

Aangezien dit land wordt beschouwd als één van de 48 minst ontwikkelde landen en/of deel uitmaakt van de Belgische partnerlanden in de ontwikkelingssamenwerking, werd informatie over dit land eveneens opgenomen in de overzichtsnota over de Belgische handel met de ontwikkelingslanden.

Belang van de ontwikkelingslanden in de Belgische export