Scroll To Top

Canada (mei 2018)

Datum: 26 juni 2018

vlag CAN

Naast algemene informatie over het BBP, de inflatie, het aantal inwoners, de globale import en export en de werkloosheidsgraad bevat deze nota een analyse van de bilaterale handel met Canada, alsook een overzicht van de belangrijkste in- en uitvoersecties.

Bilaterale nota Canada

De FOD Buitenlandse Zaken heeft synthesefiches gepubliceerd die de bilaterale in-en uitvoer behandelen tussen België en de Canadese provincies en tevens met 1 "Territory":

Deze fiches blijven beperkt tot het bilateraal goederenverkeer. Handel in diensten en investeringen vormen tevens een belangrijk, en in sommige gevallen waarschijnlijk belangrijker, deel van deze bilaterale relaties zeker voor de vier provincies die het economisch hart van Canada vormen, Ontario, Québec, Alberta en British Columbia. Zowel voor deze handel in diensten als voor de investeringen beschikt Buitenlandse Zaken enkel over anekdotisch materiaal dat geen methodologisch consistente vergelijking toelaat.

Bron: http://www.statcan.gc.ca/eng/start