Scroll To Top

Statistieken

          Top drie van de Belgische exportgoederen: januari - maart 2021

          Legende: oranje = chemische producten, geel = transportmaterieel,
          groen = machines & uitrusting  
          Klik op de afbeelding voor de volledige fiche

Het ABH zet zich in voor het verzamelen, behandelen en verspreiden van vergelijkende nationale en internationale statistieken. We maken onder meer nota’s op over de relatie van België met andere landen (bilaterale nota’s) en commentaarnota’s over de wereldhandel en de buitenlandse handel van België.

Buitenlandse handel van België

Ieder kwartaal wordt een overzicht opgemaakt over de buitenlandse handel van België. Deze nota’s bevatten diverse grafieken die toelaten een snelle vergelijking te maken met de overeenkomstige periode van het voorgaande jaar.

Buitenlandse handel van België

Wereldhandel

Gebaseerd op WTO-cijfers schetsen we de evolutie van de wereldhandel en de rangschikking van België als importeur en exporteur.

Wereldhandel

Bilaterale nota's

De bilaterale nota’s onderzoeken het handelsverkeer tussen België en een ander land en bespreken de voornaamste in- en uitvoersecties. Daarnaast komt een algemene evolutie van de Belgische export en import met het onderzochte land aan bod.

Bilaterale nota's

Bilaterale fiches

De bilaterale fiches bieden een beknopt en duidelijk overzicht van de bilaterale handelsbetrekkingen tussen België en een ander land.

Bilaterale fiches

Nuttige links

Voor het opstellen van studies, maakt het ABH gebruik van enkele primaire bronnen: de Nationale Bank van België, Eurostat, de Wereldhandelsorganisatie en andere.

Nuttige links voor statistieken