Scroll To Top

Reglementeringstudies

Juridisch en reglementair kader voor Belgische export

Indien mogelijk worden in het licht van de economische zendingen en parallel aan de landenstudies reglementeringstudies opgesteld. Deze studies belichten juridische en  reglementaire aspecten van specifieke landen of regio’s.

2015

Deze studie brengt de invoerreglementering in Canada in kaart. Daarnaast wordt ook het zakendoen in Canada belicht: hoe sluit u er overeenkomsten? Hoe introduceert u zich op de Canadese markt? Hoe zorgt u ervoor dat gemaakte afspraken nageleefd worden? Kortom, praktische antwoorden die u wat voorsprong geven. 

Deze studie werd verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending naar Westelijk Canada, onder het voorzitterschap van HKH Prinses Astrid Vertegenwoordigster van ZM de Koning, van 24 tot 31 oktober 2015.

Publicatiedatum: oktober 2015

Exporteren naar de Verenigde Arabische Emiraten

Deze studie biedt een praktische benadering van de reglementering van de VAE in het kader van de import en werd verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending naar Qatar en de VAE, onder het voorzitterschap van HKH Prinses Astrid, Vertegenwoordigster van ZM de Koning, van 21 tot 27 maart 2015.

Publicatiedatum: maart 2015

Exporteren naar Qatar

Deze studie biedt een praktische benadering van de Qatarese reglementering in het kader van de import en werd verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending naar Qatar en de VAE, onder het voorzitterschap van HKH Prinses Astrid, Vertegenwoordigster van ZM de Koning, van 21 tot 27 maart 2015.

Publicatiedatum: maart 2015

2014

Exporteren naar Maleisië

Deze studie biedt een praktische benadering van de Maleisische reglementering in het kader van de import en werd verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending naar Maleisië en Singapore, onder het voorzitterschap van HKH Prinses Astrid, Vertegenwoordigster van Z.M. de Koning, van 22 tot 28 november.

Publicatiedatum: november 2014

Exporteren naar Colombia

Deze studie biedt een praktische benadering van de Colombiaanse reglementering in het kader van de import en werd verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending naar Peru en Colombia, onder het voorzitterschap van HKH Prinses Astrid Vertegenwoordigster van Z.M. de Koning, van 18 tot 25 oktober. 

Publicatiedatum: september 2014

Exporteren naar Peru

Deze studie biedt een praktische benadering van de Peruviaanse reglementering in het kader van de import en werd verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending naar Peru en Colombia, onder het voorzitterschap van HKH Prinses Astrid Vertegenwoordigster van Z.M. de Koning, van 18 tot 25 oktober.

Publicatiedatum: september 2014

Exporteren naar Saoedi-Arabië

Saoedi-Arabië is ondanks een aantal handicaps toch één van de best presterende opkomende markten van de groep van G20-landen. Hoe archaïsch en theocratisch het Saoedische rechtssysteem ook lijkt, het heeft de ontwikkeling van een modern banksysteem, van een private sector en van complexe commerciële transacties niet verhinderd. In het land speelt traditie steeds een belangrijke rol maar tegelijkertijd wordt er, dankzij de olie-inkomsten, volop geïnvesteerd in innovatie. Dat delicate evenwicht (traditie vs. vooruitgang) domineert alle aspecten van het economische leven in Saoedi-Arabië, en dus ook van het zakendoen.

Saoedi-Arabië heeft de afgelopen jaren flink ingezet op de verbetering van zijn competitiviteit en het biedt de bedrijven een gunstig en duidelijk fiscaal kader. Binnen de verschillende aspecten van de internationale handel bestaan er echter grote verschillen wat "openheid" betreft.

Deze studie brengt de invoerreglementering in Saoedi- Arabië in kaart. Daarnaast wordt ook het zakendoen in Saoedi- Arabië belicht: hoe wordt een overeenkomst gesloten, wat zijn de regels bij agentuur en distributie in het land, hoe wordt de geschillenbeslechting geregeld, enz.?

Deze studie werd verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending naar Saoedi- Arabië en Oman, onder het voorzitterschap van HKH Prinses Astrid Vertegenwoordigster van Z.M. de Koning, van 14 tot 21 maart 2014.

Publicatiedatum: februari 2014

2013

Exporteren naar India

Tot in de vroege jaren 1990 was India een gesloten economie: de gemiddelde tarieven bij invoer bedroegen meer dan 200 procent, de kwantitatieve invoerbeperkingen waren zeer uitgebreid en
waren er zeer verregaande beperkingen op buitenlandse investeringen.

Vanaf de jaren 1990 – droegen de liberalisering van de handel en de structurele hervormingen in India bij tot een sterke groei van het BNP, de expansie van zowel in- als uitvoer en de weerbaarheid van de Indiase economie tegen de wereldwijde crisis.

India reageerde op deze crisis met de introductie van een aantal stimulerende maatregelen, bestaande uit grotere overheidsuitgaven, lagere accijnzen en invoerrechten, eenvoudigere goedkeuringsprocedures, het optrekken van maximumplafonds voor buitenlandse participaties, en andere ondersteunende initiatieven. Toch blijven tal van hinderpalen bestaan: cross-culturele communicatie, 'red tape', en een ontstellend gebrek aan hoognodige infrastructuur. Ook de bescherming van intellectuele eigendom en de gedwongen uitvoering van contractuele afspraken blijven heikele punten. Sommigen zien India dan ook als een 'snelle globalizer', maar voor het gros van onze exporteurs blijft het land uiteindelijk een protectionistische economie.

Deze studie biedt een praktische benadering van de Indiase reglementering in het kader van de import. Het tweede deel beantwoordt vragen over hoe u succesvol zaken kan doen met India. Hoe sluit u er overeenkomsten? Hoe introduceert u zich op de Indiase markt? Hoe zorgt u ervoor dat gemaakte afspraken nageleefd worden, met een bijzondere aandacht voor exequatur van gerechtelijke en arbitrale uitspraken, een heikel punt in India.

Deze studie werd verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending naar India, onder het voorzitterschap van HKH Prinses Astrid Vertegenwoordigster van Z.M. de Koning, van 23 tot 29 november 2013.

Publicatiedatum: november 2013

Exporteren naar Zuid-Afrika

Zuid-Afrika heeft een aantal kenmerken die het land zeer aantrekkelijk maken voor exporteurs, dit land vormt daardoor voor veel bedrijven de toegangspoort tot de Zuidelijk Afrikaanse regio. Zuid-Afrika staat echter ook voor grote uitdagingen.

Het is een land met grote contrasten en ook al werd sinds het einde van de Apartheid veel vooruitgang geboekt, toch blijven de interne problemen groot. Desondanks vormt Zuid-Afrika de kern van de Douane-unie SACU, is het land goed voor 75% van het totale BBP van de Ontwikkelingsgemeenschap SADC, en speelt het een sleutelrol binnen de Afrikaanse Unie. 


Deze studie biedt een praktische benadering van de Zuid-Afrikaanse reglementering in het kader van de import en werd verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending naar Zuid-Afrika en Angola, onder het voorzitterschap van HKH Prinses Astrid, van 20 tot 27 oktober 2013.

Publicatiedatum: september 2013

Exporteren naar Angola

Deze studie biedt een praktische benadering van de Angolese reglementering in het kader van de import en gaat onder meer verder in op de invoerformaliteiten (de documenten die vereist zijn bij invoer in Angola), en geeft uitleg over de Angolese reglementering aangaande verpakking en etikettering.

 
De studie werd verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending naar Zuid-Afrika en Angola, onder het voorzitterschap van HKH Prinses Astrid, van 20 tot 27 oktober 2013.

Publicatiedatum: september 2013

Exporteren naar de Verenigde Staten

Deze studie biedt een praktische benadering van de Amerikaanse reglementering in het kader van de import en werd verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending naar de Verenigde Staten, onder het voorzitterschap van ZKH Prins Filip, van 2 tot 9 juni 2013.

Publicatiedatum: mei 2013

Exporteren naar Thailand

Thailand is een land in volle expansie. Het land is economisch sterk gericht op export. Het profiteert dan ook maximaal van de groeiende Aziatische markten en de nauwere samenwerking in de regio. Dankzij belangrijke institutionele hervormingen en gezonde financiële markten, neemt de interesse voor Thailand bij buitenlandse investeerders zeer sterk toe. Deze studie geeft een overzicht van de invoerreglementering enerzijds en de regelgeving waarmee moet rekening gehouden worden bij het zakendoen met Thailand anderzijds.

Deze studie werd verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending die plaatsvindt van 16 tot 22 maart onder het voorzitterschap van ZKH Prins Filip.

Publicatiedatum: januari 2013

2012

Exporteren naar Australië

Hoewel Australië sterk met het Europese continent verbonden is op vlak van taal en cultuur, vormt de grote afstand bij uitvoer een niet te onderschatten struikelblok. Deze studie probeert alle barrières – van invoerrechten tot bijzondere reglementering – in kaart te brengen zodat deze bij de uitwerking van uw Australisch project overwonnen kunnen worden. Verder wordt ook de samenwerking met agenten en distributeurs toegelicht omdat dit de markttoegang in Australië voor veel Europese fabrikanten sterk kan vereenvoudigen.

Deze studie werd verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending die plaatsvindt van 16 tot 30 november 2012 onder het voorzitterschap van ZKH Prins Filip.

Publicatiedatum: september 2012

Uitvoeren naar Turkije

Turkije wordt vaak "de brug tussen oost en west" genoemd. Turkije heeft enerzijds de politieke rol van stabilisator in de omringende gebieden en is anderzijds ook een belangrijke economische partner. Turkije is voor Europa meer en meer een bevoorrechte toegangspoort naar de nieuwe groeimarkten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Maar het land doet het zelf ook zeer goed. Het laat jaar na jaar spectaculaire groeicijfers van het bbp optekenen en moderniseert volop de eigen wetgeving wat ook de internationale handel ten goede komt.

Deze studie geeft in een bondig overzicht weer hoe de invoerreglementering er in Turkije uitziet evenals welke documenten bij invoer gevraagd worden. Verder wordt ook het zakendoen in Turkije belicht: hoe wordt een overeenkomst gesloten, wat zijn de regels bij agentuur en distributie in het land, hoe wordt een vennootschap naar Turks recht opgericht, waar moet rekening mee gehouden worden bij het uitvoeren van werken en hoe wordt in dat geval de geschillenbeslechting geregeld.

Deze studie werd verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending die plaatsvindt van 15 tot 19 oktober 2012 onder het voorzitterschap van ZKH Prins Filip.

Publicatiedatum: september 2012

Uitvoeren naar Japan

Japan heeft een rijpe, geconsolideerde markt waar het invoeren en inklaren van goederen doorgaans weinig problemen oplevert. Wie de juiste documenten kan voorleggen en rekening houdt met de verpakkingsregels en technische voorschriften, zal zijn goederen snel kunnen inklaren. Een bondig overzicht van de belangrijkste invoerdocumenten en -regelgeving kan u terugvinden in het eerste deel van deze studie.

Het tweede deel beantwoordt dan weer vragen over hoe u succesvol zaken kan doen met Japan. Hoe sluit u er overeenkomsten? Hoe introduceert u zich op de Japanse markt? Hoe zorgt u ervoor dat gemaakte afspraken nageleefd worden? Kortom, praktische antwoorden die u wat voorsprong geven!

Deze studie werd verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending die plaatsvindt van 9 tot 16 juni 2012 onder het voorzitterschap van ZKH Prins Filip.

Publicatiedatum: mei 2012

Uitvoeren naar Vietnam: invoerreglementering en documenten bij invoer

Vietnam is een land in volle ontwikkeling. Na een drastische koerswijziging in het economische beleid van het land en de toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie in 2007, komt het land meer in meer in de "slipstream" van andere landen in de regio, zoals Thailand, Maleisië en China. Vietnam is een groeiende economie die, mede door de hoge jaarlijkse economische groei, een vrij efficiënte arbeidsmarkt en een groot afzetgebied in zowel binnen- als buitenland, goede troeven in handen heeft.

Dit document wil een overzicht geven van de wetgeving waarmee rekening gehouden moet worden wanneer men wil uitvoeren naar het land. Belgische bedrijven kunnen, mits een goede voorbereiding, heel wat betekenen in Vietnam.

Deze studie werd verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending onder het voorzitterschap van ZKH Prins Filip, van 10 tot 16 maart 2012.

Publicatiedatum: februari 2012

2011

Volksrepubliek China: algemeen juridisch en reglementair kader

China wordt een alsmaar grotere speler op de internationale markten. Maar hoe pakt u op uw beurt de Chinese markt in? Deze studie wil een bondig overzicht geven van enerzijds de Chinese reglementeringen waar u als importeur in China mee geconfronteerd zal worden en anderzijds wordt dieper ingegaan op het zakendoen met Chinese handelspartners. Deze studie is verder doorspekt met praktische tips, handige webadressen en enkele voorbeelden van nuttige contractbepalingen.

Deze studie werd verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending naar de Volksrepubiek China, voorgezeten door ZKH Prins Filip, van 20 tot 29 oktober 2011.

Publicatiedatum: oktober 2011

Uitvoeren naar Chili: invoerreglementering en documenten bij invoer

Chili heeft, in tegenstelling tot vele andere Latijns-Amerikaanse landen, een goede reputatie opgebouwd op het vlak van internationale handel. Het land is economisch en politiek stabiel en kent een open economie. Een goed voorbeeld hiervan is het uitgebreide netwerk van vrijhandelsakkoorden dat Chili heeft uitgebouwd. Meer uitleg hierover, maar ook over de invoerformaliteiten (de documenten die vereist zijn bij invoer in Chili), uitleg over de bestaande productcertificaten en de Chileense reglementering aangaande verpakking en etikettering zijn in dit handig overzicht opgenomen. Want wie deze basiskennis heeft en de Spaanse taalbarrière overwint, kan gouden zaken doen!

Deze studie werd verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending naar Chili, voorgezeten door ZKH Prins Filip, van 3 tot 7 december 2011.

Publicatiedatum: oktober 2011

Zakendoen via tussenpersonen in de Verenigde Staten (Washington en Boston)

De Verenigde Staten is één van ’s wereld meest complexe en competitieve economieën met een zeer groot en divers consumentenpubliek. Het is dan ook een aantrekkingspool voor vele Belgische ondernemers. Maar door de uitgestrektheid van het land en door de grote verscheidenheid tussen de staten is het vaak moeilijk voor een Belgisch bedrijf om er voet aan de grond te krijgen. Vaak wordt daarom samengewerkt met een plaatselijke agent of distributeur die de goederen op de markt kan brengen. Deze tussenpersonen zijn namelijk meer vertrouwd met de Amerikaanse regio waarvoor zij aangeduid worden, hebben er vaak reeds een netwerk uitgebouwd en kennen de lokale wetgeving.

Om deze redenen wordt in deze studie uiteengezet wat de keuze voor een handelsagent of distributeur inhoudt, waar rekening mee gehouden moet worden bij het opstellen van een overeenkomst met tussenpersonen in de VS en hoe deze overeenkomst kan afgedwongen worden. Nadruk wordt gelegd op zowel de federale als op de statelijke wetgeving die zeer uiteenlopend kan zijn. Als voorbeelden worden het District of Columbia en de staat Massachusetts aangehaald.

Deze studie werd verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending naar de Verenigde Staten, voorgezeten door ZKH Prins Filip, van 22 tot 30 juni 2011.

Bijlagen bij de reglementeringstudie Verenigde Staten:

- WISE, A. N., "Exporter et s’implanter aux Etats-Unis", Gallet Dreyer & Berkeley, LLP, New York, 2008 (document enkel beschikbaar in het Frans)

- WISE, A. N., "Sales representatives and sales agents; Key U.S. legal aspects you should know to protect yourself and probably don’t." , Gallet Dreyer & Berkeley, LLP, New York, 2011 (document enkel beschikbaar in het Engels)

Publicatiedatum: mei 2011

Russisch recht: zakendoen in Rusland

Invoerreglementering & documenten bij invoer & zakendoen met Rusland.

Deze studie werd verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending naar Rusland, voorgezeten door ZKH Prins Filip, van 3 tot 8 april 2011.

Publicatiedatum: februari 2011

2009

Exporteren naar Mexico: invoerreglementering en documenten bij invoer.

Zaken doen met Mexico.

Deze studie werd verwezenlijkt ter gelegenheid van van de prinselijke zending naar Mexico van 21 tot 28 maart 2009.

Publicatiedatum: februari 2009

2008

Uitvoer naar Indonesië

Deze studie werd verwezenlijkt ter gelegenheid van van de prinselijke zending naar Indonesië van 22 tot 29 november 2008.

Publicatiedatum: oktober 2008

Uitvoer naar Egypte

Invoerreglementering en documenten, zakendoen met Egypte, uitvoer van werken in Egypte.

Deze studie werd verwezenlijkt ter gelegenheid van van de prinselijke zending naar Egypte van 24 tot 29 mei 2008.

Publicatiedatum: april 2008

Uitvoer naar Canada

Invoerreglementering en documenten, zakendoen met Canada en betaling & financiering.

Deze studie werd verwezenlijkt ter gelegenheid van van de prinselijke zending naar Canada en de Verenigde Staten van 8 tot 14 maart 2008.

Publicatiedatum: januari 2008

Uitvoer naar de Verenigde Staten

Enkele juridische tips voor een efficiënte logistieke organisatie van uw transacties.

Deze studie werd verwezenlijkt ter gelegenheid van van de prinselijke zending naar Canada en de Verenigde Staten van 8 tot 14 maart 2008.

Publicatiedatum: januari 2008