Scroll To Top

Incoterms

Kies de juiste incoterm voor uw transactie

Een internationale levering beperkt zich niet enkel tot commerciële voorwaarden, maar behelst ook praktische en technische afspraken tussen koper, verkoper en mogelijke derden binnen een vaak zeer verschillend juridisch, cultureel en commercieel klimaat. Om eenieders verantwoordelijkheid (juridisch) te bestendigen, zijn er de Incoterms® rules (International Commercial terms). Deze internationale afspraken aangaande internationaal goederentransport verdelen de kosten en de risico's tussen de diverse partijen op basis van 11 regels zoals opgetekend in "Incoterms® 2020", ontwikkeld door de International Chamber of Commerce (ICC).

Incoterms applicatie

Deze applicatie werd aangepast met de nieuwste editie van de Incoterms® regels en laat u toe na te gaan welke Incoterm® regel in uw specifieke geval van toepassing is. U kan deze ook gebruiken via uw smartphone of tablet.

Vind de juiste Incoterm

Recensie "Leveringsvoorwaarden in internationale overeenkomsten, Incoterms anders bekeken"

Meer details over de inhoud en toepassing van de Incoterms vindt u in het naslagwerk “Leveringsvoorwaarden in internationale overeenkomsten, Incoterms anders bekeken” van de hand van onze directeur, de heer K. Vanheusden. Een recensie van dit boek door professor emeritus A. Huybrechts verscheen op 13 september 2014 in het Rechtskundig Weekblad (RW 2013-2014, p79-80).

Eenvoudig hulpmiddel voor de keuze van de juiste Incoterm

In de internationale handel zijn duidelijke afspraken over elk detail van de soms lange logistieke ketting van cruciaal belang. De gekozen Incoterm bij een handelsovereenkomst speelt daarin een belangrijke rol.


Bij de keuze van een Incoterm moet worden uitgegaan van de concrete situatie van de koper of verkoper die bij elke transactie anders ligt. Dat maakt de keuze van de meest gepaste Incoterm er niet gemakkelijker op, getuige de vele vragen die Koen Vanheusden krijgt als specialist reglementering bij het Agentschap voor Buitenlandse Handel.


Bovendien blijkt uit de praktijk ook dat men zich veel bewuster is geworden van het belang van een juist gekozen Incoterm en de consequenties ervan. Bovendien gaan ook de bevoegde instanties in tal val landen steeds vaker kijken naar de betrokken Incoterm, bijvoorbeeld bij de bepaling van een btw-vrijstelling.


Net omdat de Incoterms steeds belangrijker worden heeft het Agentschap een gloednieuwe applicatie ontwikkeld, waarmee elke koper of verkoper aan de hand van heel eenvoudige ja/neen – vragen precies kan bepalen welke Incoterm het meest geschikt is voor zijn specifieke situatie.


Deze applicatie is sinds juni 2013 beschikbaar op de website van het Agentschap en is compatibel voor gebruik op smartphone en tablets.


Meer achtergrondinformatie over het hoe en waarom van de Incotermsapplicatie vindt u in onderstaand artikel.


Informatisering stuwt kennis Incoterms vooruit - Transport echo, maart-april 2013

Internationaal ondernemen zonder degelijk contract? Slecht idee!

Voor de vele kleine en middelgrote ondernemingen in België is de stap naar gespecialiseerd juridisch advies voor internationale handel vaak te groot. Maar al te vaak wordt er daardoor zonder contract gewerkt met het buitenland, met alle risico’s vandien.

Het digitaal internationaal geldend verkoopcontract wil de struisvogelpolitiek uit de wereld helpen. Dit verkoopcontract biedt een evenwichtige overeenkomst voor koper en verkoper, die bijdraagt tot een duurzame samenwerking. De gebruiker wordt door de zelfcorrigerende functie van het digitale contract bovendien gewaarschuwd bij inconsistente keuzes, zodat het uiteindelijke contract zo weinig mogelijk valkuilen bevat.


Natuurlijk is er ook aandacht voor de privacy en kan de overeenkomst door de gebruiker worden gepersonaliseerd. Het digitale verkoopcontract bevat daarnaast als eerste contract een clausule aangaande de Bank Payment Obligation, die op termijn het documentaire krediet kan vervangen.


Dankzij dit digitale verkoopcontract, uitgewerkt door de Chamber of Commerce, kunnen bedrijven die anders zonder contract zouden werken, nu beter gewapend de internationale markt betreden.


Meer informatie vindt u in onderstaand artikel.


Weg met de struisvogels in de internationale handel – Trends - maart-april 2013