Scroll To Top

Vraag en antwoord

De dienst Reglementering poogt op een gestructureerde wijze te beantwoorden aan de vragen. Onderstaand vindt u een overzicht van enkele vaak voorkomende problemen. Bij elke vraag vindt u een PDF-document dat de aangehaalde problematiek verder toelicht.

 

Eenvoudig hulpmiddel voor de keuze van de juiste Incoterm

In de internationale handel zijn duidelijke afspraken over elk detail van de soms lange logistieke ketting van cruciaal belang. De gekozen Incoterm bij een handelsovereenkomst speelt daarin een belangrijke rol.


Bij de keuze van een Incoterm moet worden uitgegaan van de concrete situatie van de koper of verkoper die bij elke transactie anders ligt. Dat maakt de keuze van de meest gepaste Incoterm er niet gemakkelijker op, getuige de vele vragen die Koen Vanheusden krijgt als specialist reglementering bij het Agentschap voor Buitenlandse Handel.


Bovendien blijkt uit de praktijk ook dat men zich veel bewuster is geworden van het belang van een juist gekozen Incoterm en de consequenties ervan. Bovendien gaan ook de bevoegde instanties in tal val landen steeds vaker kijken naar de betrokken Incoterm, bijvoorbeeld bij de bepaling van een btw-vrijstelling.


Net omdat de Incoterms steeds belangrijker worden heeft het Agentschap een gloednieuwe applicatie ontwikkeld, waarmee elke koper of verkoper aan de hand van heel eenvoudige ja/neen – vragen  precies kan bepalen welke Incoterm het meest geschikt is voor zijn specifieke situatie.


Deze applicatie is sinds juni 2013 beschikbaar op de website van het Agentschap en is compatibel voor gebruik op smartphone en tablets.


Ontdek de Incoterms-applicatie


Meer achtergrondinformatie over het hoe en waarom van de Incotermsapplicatie vindt u in onderstaand artikel.


Informatisering stuwt kennis Incoterms vooruit - Transport echo, maart-april 2013

Internationaal ondernemen zonder degelijk contract? Slecht idee!

Voor de vele kleine en middelgrote ondernemingen in België is de stap naar gespecialiseerd juridisch advies voor internationale handel vaak te groot. Maar al te vaak wordt er daardoor zonder contract gewerkt met het buitenland, met alle risico’s vandien.

Het digitaal internationaal geldend verkoopcontract wil de struisvogelpolitiek uit de wereld helpen. Dit verkoopcontract biedt een evenwichtige overeenkomst voor koper en verkoper, die bijdraagt tot een duurzame samenwerking. De gebruiker wordt door de zelfcorrigerende functie van het digitale contract bovendien gewaarschuwd bij inconsistente keuzes, zodat het uiteindelijke contract zo weinig mogelijk valkuilen bevat.


Natuurlijk is er ook aandacht voor de privacy en kan de overeenkomst door de gebruiker worden gepersonaliseerd. Het digitale verkoopcontract bevat daarnaast als eerste contract een clausule aangaande de Bank Payment Obligation, die op termijn het documentaire krediet kan vervangen.


Dankzij dit digitale verkoopcontract, uitgewerkt door de Chamber of Commerce, kunnen bedrijven die anders zonder contract zouden werken, nu beter gewapend de internationale markt betreden.


Meer informatie vindt u in onderstaand artikel.


Weg met de struisvogels in de internationale handel – Trends - maart-april 2013

Your international trade questions answered (september 2012)

De auteur, Sandra Strong, antwoordt hier op enkele specifieke vragen van exporteurs. Koen Vanheusden, directeur bij het Agentschap voor Buitenlandse Handel, voorziet de antwoorden van bijkomende uitleg.

Your international trade questions answered (Document enkel beschikbaar in het Engels)

10 criteria voor een juiste keuze (juli-augustus 2012)

Incoterms: welke kiezen? Dit artikel biedt u 10 criteria waarmee u rekening moet houden bij het kiezen van een Incoterm.

10 criteria voor een juiste keuze: deel 1

10 criteria voor een juiste keuze: deel 2

De term "franco" in het internationale handelsverkeer (juni 2010)

Wat is de draagwijdte van de term ‘franco’? Kun je in de praktijk snel uit zoeken welke handelsgebruiken waar specifiek gelden en welke betekenis aan een bepaalde clausule toegedicht wordt?

De term "franco" in het internationale handelsverkeer

ATA-carnets, paspoorten voor de wereldhandel (mei 2010)

Ik ben producent van meetapparatuur die gebruikt wordt in de bouwnijverheid. Een klant in Zwitserland nodigt mij uit om een demo te geven van mijn meest recente product. In juli 2010 wens ik met hetzelfde materiaal deel te nemen aan een beurs in Tokio. Kan dit onder een ATA-boekje? Wat zijn de alternatieven? Mag ik dit toevertrouwen aan mijn transporteur? Speelt het type transportmiddel een rol? Kan ik dit materiaal verhuren aan een Belgische firma om een project uit te voeren in het buitenland?

ATA-carnets, paspoorten voor de wereldhandel

Oorsprongscertificaten (april 2010)

Kan men oorsprongscertificaten die gecertificeerd werden door de Kamer van Koophandel laten legaliseren in het land van bestemming i.p.v. het land van vertrek? Zo ja, voor welke landen is dit mogelijk? Wat is de specifieke situatie voor Libië?

Oorsprongscertificaten

Handelsagentuur (maart 2010)

We factureren alle leveringen aan Spanje gemakshalve via een lokale agent. De agent stort de bedragen die hij van onze klanten heeft ontvangen echter niet helemaal door, maar er is geen protest aangetekend tegen de facturen. Kunnen we beslag laten leggen bij de agent? Er werd ook geen contract opgesteld en op onze facturen worden geen algemene voorwaarden vermeld. We hebben een andere agent op het oog omdat het vertrouwen met de huidige agent zoek is. Hoe de huidige agent opzeggen?

Handelsagenturen

Uitvoerformaliteiten naar Pakistan (februari 2010)

Als logistieke firma organiseren wij voor een klant containertransporten naar Karachi. Volgens de informatie beschikbaar op de Market Access Database van de Europese Commissie, moeten wij verschillende documenten bij de zending voegen met het oog op de inklaring in Pakistan, waaronder Bill of Entry, Commercial Registration, Registration with the Chamber of Commerce and Industry, Commercial Invoice, … Zijn er echter adders onder het gras die ons kunnen verrassen bij het exporteren naar Pakistan?

Uitvoerformaliteiten

Invoerformaliteiten (januari 2010)

Ik wens goederen in te voeren uit Panama. Mijn contact in Panama wil weten welk document wordt gebruikt voor de invoerformaliteiten in de Europese Unie en waar hij kan nagaan welke rechten bij invoer verschuldigd zijn, alsook welke andere formaliteiten misschien moeten worden vervuld.

Invoerformaliteiten