Scroll To Top

Distributiekanalen

Hoe uw distributie in het buitenland organiseren?

Ontdek welk distributiekanaal het meest geschikt is voor uw onderneming, uw producten, de markt die u viseert en uw bedrijfsstrategie.

Distributiekanalen 

Zonder het juiste distributiekanaal kan een exporteur de lokale concurrentie die zijn goederen en/of diensten op buitenlandse markten ontmoet, niet op een blijvende, duurzame wijzeorganiseren. Alleen met de juiste keuze kan hij de kosten om het geviseerde cliënteel te bereiken onder controle houden en zodoende de competitiviteit van zijn aanbod veilig stellen. Deze applicatie helpt u om de distributiewijze te identificeren die voor u waarschijnlijk het meest geschikt is. Zij vertrekt vanuit de twee basisstrategieën (directe handel en indirecte handel) waartussen gekozen moet worden wanneer men een buitenlandse markt wil benaderen en onderscheidt vervolgens 6 concrete technieken die daarop voortbouwen (vertegenwoordigingskantoor, bijkantoor, dochtervennootschap, handelsagent, distributeur en commissionair).


Om de duidelijkheid en het gebruiksgemak van dit didactisch hulpmiddel te vrijwaren, worden niet alle mogelijke technieken waartussen een internationaal ondernemer kan kiezen behandeld. Denk bijvoorbeeld aan franchising, (kruis)licenties, value added resellers, toelevering, (contractuele) joint-ventures, tijdelijke verenigingen, brokers, client finders, webshops, digitale marktplaatsen, veilingen, sponsorship, occasionele vertegenwoordigers, piggy back, OEM, onderaanneming enz.

Een aantal van deze alternatieven zijn trouwens niets anders dan variaties, aanpassingen of combinaties (bv. Franchising) van de basismodellen die deze applicatie gebruikt om een bepaalde nichemarkt te bereiken (bv. overheidsopdrachten), om een heel specifiek product te commercialiseren (bv. grondstoffen) of om bijzondere diensten aan te bieden (software, projecten, enz.).


Deze applicatie werkt ook op tablet en smartphone.

Ontdek het distributiekanaal dat u nodig heeft

 

Een uiteenzetting van de heer Koen Vanheusden over distributiekanalen, waarin onder meer tekst en uitleg gegeven wordt bij het praktische gebruik van de applicatie:

Koen - uiteenzetting over Distributiekanalen