Scroll To Top

Reglementering

Inzicht in reglementering en juridisch advies

reg

Bij internationale handel komt veelal complexe reglementering en wetgeving kijken. In samenwerking met de gewestelijke instellingen formuleert het Agentschap voor Buitenlandse Handel een antwoord op uiteenlopende vragen:

 • invoer- en uitvoerreglementering
 • koopcontracten en leveringsvoorwaarden
 • sanitaire voorschriften
 • normering
 • fiscale verplichtingen
 • betalingstechnieken

Via seminaries en uiteenzettingen over reglementering en wetgeving ondersteunt het Agentschap gewestelijke initiatieven om de bedrijven proactief in te lichten.

Bevoegdheden van het Agentschap voor Buitenlandse Handel

Artikel 2 van bijlage 1 bij het Samenwerkingsakkoord bepaalt dat het Agentschap, wat de informatie en documentatie aangaande reglementaire en wettelijke eisen betreft, bevoegd is voor de volgende materies:

 • de uitvoer (Belgische en Europese reglementering)
 • stelsel van verkoop en contractuele verplichtingen
 • controle van de producten: sanitaire voorschriften en normering
 • fiscale verplichtingen (douane en indirecte belastingen)
 • handelspraktijken
 • verkoop en distributie
 • uitvoer en invoer in België
 • industriële eigendom
 • vestiging in het buitenland
 • betalingsregels en handelsgeschillen