foto Londen Tower Bridge

De Belgische Economische Missie naar het Verenigd Koninkrijk zal plaatsvinden van 9 tot 12 mei 2022 in Groot-Londen.

Website en mobiele applicatie

Het ABH publiceert een tijdelijke website onder de URL www.belgianeconomicmission.be, alsook een bijhorende mobiele applicatie “Belgian Economic Misson” voor iOS- en Androidgebruikers, met achtergrondinformatie over de verschillende activiteiten, bedrijfsprofielen en contactgegevens van de deelnemers, documenten met betrekking tot de missie: landenstudie, bilaterale nota, informatiegids, persberichten, etc.

Statistieken

 • Bilaterale fiche Verenigd Koninkrijk

  Deze fiche biedt een beknopt overzicht van de bilaterale handelsbetrekkingen van België met het Verenigd Koninkrijk.

  Document enkel beschikbaar in het Engels.
   

  cover bilaterale fiche
 • Bilaterale nota Verenigd Koninkrijk (juni 2021)

  Naast algemene informatie over het BBP, de inflatie, het aantal inwoners, de globale import en export en de werkloosheidsgraad bevat deze nota een analyse van de bilaterale handel met het Verenigd Koninkrijk, alsook een overzicht van de belangrijkste in- en uitvoersecties.

  Document enkel beschikbaar in het Engels.

  cover bilaterale nota