foto Mount Fuji Momiji Japan

De Belgische Economische Missie naar Japan zal plaatsvinden van 5 tot 9 december 2022.

Website en mobiele applicatie

Het ABH publiceert een tijdelijke website onder de URL www.belgianeconomicmission.be, alsook een bijhorende mobiele applicatie “Belgian Economic Misson” voor iOS- en Androidgebruikers, met achtergrondinformatie over de verschillende activiteiten, bedrijfsprofielen en contactgegevens van de deelnemers, documenten met betrekking tot de missie: landenstudie, bilaterale nota, informatiegids, persberichten, etc.

 

 

Statistieken

 • Bilaterale fiche Japan

  Deze fiche biedt een beknopt overzicht van de bilaterale handelsbetrekkingen van Japan met België.

  Document enkel beschikbaar in het Engels.

  cover bilaterale fiche
 • Bilaterale nota Japan (april 2022)

  Naast algemene informatie over het BBP, de inflatie, het aantal inwoners, de globale import en export en de werkloosheidsgraad bevat deze nota een analyse van de bilaterale handel met Japan, alsook een overzicht van de belangrijkste in- en uitvoersecties.

  Document enkel beschikbaar in het Frans.

  cover bilaterale nota