foto Australië

De Belgische Economische Missie naar Australië zal plaatsvinden van 19 tot 28 oktober 2023 in Sydney en Melbourne.

Website en mobiele applicatie

Het ABH publiceert een tijdelijke website onder de URL www.belgianeconomicmission.be, alsook een bijhorende mobiele applicatie “Belgian Economic Misson” voor iOS- en Androidgebruikers, met achtergrondinformatie over de verschillende activiteiten, bedrijfsprofielen en contactgegevens van de deelnemers, documenten met betrekking tot de missie: landenstudie, bilaterale nota, informatiegids, persberichten, etc.

Statistieken

 • Bilaterale fiche Australië

  Deze fiche biedt een beknopt overzicht van de bilaterale handelsbetrekkingen van België met Australië.

  Document enkel beschikbaar in het Engels.

   

  cover bilaterale fiche
 • Bilaterale nota Australië (augustus 2023)

  Naast algemene informatie over het BBP, de inflatie, het aantal inwoners, de globale import en export en de werkloosheidsgraad bevat deze nota een analyse van de bilaterale handel met Australië, alsook een overzicht van de belangrijkste in- en uitvoersecties.

  Document enkel beschikbaar in het Engels.

  cover bilaterale nota