Scroll To Top

Strategie en doelstellingen

In 2018 zal het missieteam door twee nieuwe werknemers versterkt worden, met de pensioneringen van komende jaren al in het achterhoofd.

Laten we hopen dat dit nieuwe bloed het team nog meer zal stimuleren. De FOD Buitenlandse Zaken heeft de logistieke organisatie van twee Staatsbezoeken aan het ABH toevertrouwd in 2018: Canada van 11 tot 17 maart 2018 en Portugal van 22 tot 24 oktober. Specifieke budgetten zijn aan het ABH toegewezen voor deze twee bezoeken.

Twee prinselijke missies zullen ook worden georganiseerd onder het Voorzitterschap van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid, Vertegenwoordigster van Zijne Majesteit de Koning. De eerste vindt plaats in Argentinië-Uruguay van 23 tot 30 juni 2018; de tweede in Marokko van 26 tot 30 november 2018. Deze laatste missie zou volgens de prognoses van de organisatoren een zeer groot aantal deelnemers moeten aantrekken.

De Dienst OBOC blijft het Trade4U-platform promoten en zal als belangrijkste doel hebben om nog meer aan de verwachtingen van de abonnees te voldoen. De gehele dienst zal herbekeken en aangemoedigd worden om doelgerichter en efficiënter te werken. De lancering van een nieuw intern beheerplatform later dit jaar zou ook de processen moeten optimaliseren.

Naast de economische studies zijn er twee sectorale publicaties gepland: de ruimtevaartsector en de industrie 4.0 komen aan bod.

De Statistiekdienst zal de bilaterale nota’s in het Frans en het Nederlands semi-automatiseren. De automatisering van de 235 fiches zorgt ervoor dat ze nu maandelijks bijgewerkt worden. De totaliteit aan up-to-date
fiches zal vanaf januari 2018 beschikbaar zijn op de site, wat een verhoogde service is voor klanten.

Bron: Activiteitenverslag 2017, Agentschap voor Buitenlandse Handel
Publicatiedatum: mei 2018