Scroll To Top

Strategie en doelstellingen

Na een jaar 2019 van vernieuwing en reflectie, zal het jaar 2020 aanzienlijke uitdagingen met zich meebrengen. De crisis van het coronavirus zet alle perspectieven op zijn kop.

Het eerste Staatsbezoek van het jaar, voorzien naar Italië in maart, diende uitgesteld te worden, net als de prinselijke missie naar Senegal in juni 2020. De wereld houdt zijn adem in en het Agentschap moet zich aan de realiteit aanpassen, hoe hard ze ook is, en de agenda herzien.

Een prinselijke missie naar Australië staat gepland van 16 tot 24 oktober en een Staatsbezoek naar Chili van 23 tot 27 november 2020. De realisatie van dit actieplan is echter volledig ondergeschikt aan de evolutie van de pandemie.

In afwezigheid van zekerheden op het vlak van acties in het buitenland, zal het team zich toeleggen op initiatieven die van “binnenuit” geleid kunnen worden.

De website www.abh-ace.be zal het voorwerp uitmaken van een integrale revisie, met inbegrip van een herstructurering, technologische update en een make-over naar de smaak van vandaag. De strategie voor de sociale media positionering zal verfijnd en versterkt worden in 2020.

Het Belgische exporteursbestand zal doorlopend bijgewerkt worden en de CPV-codes zullen parallel ingevoerd worden aan de thesaurus van weleer. Het team zal zijn inspanningen doorzetten om internationale zakelijke opportuniteiten “tailor made” aan de Belgische bedrijven aan te bieden. Er zal slechts één seminarie georganiseerd worden in 2020 door de lockdown light maatregelen.

Een economische studie zal gepubliceerd worden in het kader van de missie naar Australië. De sectoren “Logistiek en Transport” en “Sustainable Building Solutions” zullen de thema’s zijn van de twee sectorale studies van 2020. De analyse die in detail bekijkt waarom er minder beroep wordt gedaan op bepaalde Vrijhandelsakkoorden door Belgische bedrijven zal in het tweede semester verdeeld worden.

Voor wat de Dienst Statistiek betreft, zal deze vooral bevraagd worden naar de impact van het coronavirus op de economie in het algemeen en de buitenlandse handel in het bijzonder. Een project tot online ter beschikking stellen van maandelijkse resultaten, welke een algemeen beeld geven van de bilaterale relaties voor wat betreft de buitenlande handel, is in ontwikkeling.

De dienst HR zal een personeelsplan opstellen onder leiding van Wouter Decoster, het nieuwe diensthoofd.

Tot slot zal het Diensthoofd Staatsbezoeken en Economische missies, Rose Donck, een doorgedreven coaching doorvoeren van haar team, recent versterkt met nieuwe aanwervingen.

Bron: Activiteitenverslag 2019, Agentschap voor Buitenlandse Handel
Publicatiedatum: mei 2020