Scroll To Top

Biografie

Economische zending Japan, 9-16 juni 2012 (bron: © BelgaImage)

Zijne Majesteit de Koning werd geboren te Brussel op 15 april 1960. Hij is de oudste zoon van Koning Albert II en Koningin Paola. Hij draagt de titel Hertog van Brabant.

Op 4 december 1999 huwt hij met Mathilde d'Udekem d'Acoz. Het koninklijke paar heeft vier kinderen: Prinses Elisabeth (2001), Prins Gabriël (2003), Prins Emmanuel (2005) en Prinses Eléonore (2008).

Militaire vorming

Na zijn humaniora in het Nederlands en in het Frans, studeert Zijne Majesteit de Koning aan de Koninklijke Militaire School, waar hij in 1981 afstudeert. Daarna behaalt hij achtereenvolgens de brevetten van gevechtspiloot (1982), parachutist en commando waarna hij het bevel voert over een peloton bij het 3de Bataljon Parachutisten. In 2001 wordt hij bevorderd tot Generaal-Majoor bij de Land- en Luchtcomponent en Divisie-admiraal bij de Marinecomponent. In 2010 wordt de Prins bevorderd tot Luitenant-generaal en Viceadmiraal.

Academische vorming

Zijne Majesteit de Koning vervolledigt zijn universitaire vorming aan het Trinity College van de Universiteit van Oxford (Groot-Brittannië) en aan de Graduate School van de Universiteit van Stanford in Californië (V.S.). Hij behaalt er in 1985 het diploma van “Master of Arts” in de Politieke Wetenschappen. In 2002 verleent de Katholieke Universiteit van Leuven hem de titel van Doctor Honoris Causa.

Exportpromotie

Op 6 augustus 1993 aanvaardt hij, in uitvoering van een beslissing van de Ministerraad, het Erevoorzitterschap van de Raad van Bestuur van de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel (BDBH), die in 2003 vervangen wordt door het Agentschap voor Buitenlandse Handel (ABH). Hij volgt er zijn vader op die deze functie uitoefende sinds 1962.

In deze hoedanigheid heeft hij sindsdien bijna zeventig belangrijke economische zendingen geleid, met als meest recente: India, Brazilië, Oekraïne en Kazakhstan (2010), Rusland, de Verenigde Staten van Amerika, China en Chili (2011), Vietnam, Japan, Turkije, Australië en Nieuw-Zeeland (2012), Thailand en de Verenigde Staten (2013).

Politiek en sociaal engagement

Op 21 juni 1994, legt de Prins de eed af als senator van rechtswege. Naast de vele officiële verplichtingen verdiept de Prins zich vooral in de studie van zijn land, de rol en het imago van België in de wereld en in zijn internationale relaties.

Hij is ook bijzonder geïnteresseerd in de leefwereld van de jongeren en hun integratie in de maatschappij van morgen. Hij bezoekt regelmatig scholen en universiteiten, maar volgt ook van zeer nabij sociale knelpunten zoals werkloosheid en de strijd tegen armoede en uitsluiting.

In mei 1997 aanvaardt hij het Erevoorzitterschap van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, opgericht naar aanleiding van de Conferentie van Rio. In 2003 neemt hij ook het Erevoorzitterschap op zich van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO). Sedert 2004 is hij ook Erevoorzitter van de Europese Tak van de Club van Rome en van de Internationale Poolstichting.

Het Prins Filipfonds, opgericht in 1998, heeft tot doel mensen en verenigingen van de drie gemeenschappen met elkaar in contact te brengen.

In mei 2004 behaalt Zijne Majesteit de Koning zijn brevet van privaat helikopterpiloot.

De zeldzame momenten dat hij vrij is, spendeert Zijne Majesteit de Koning thuis met zijn familie. Zijne Majesteit de Koning houdt eveneens van lezen, in het bijzonder onderwerpen verwant met de problemen en uitdagingen waarmee mannen en vrouwen in de huidige samenleving geconfronteerd worden. Hij sport ook regelmatig.