Scroll To Top

Raad van Bestuur

De Raad bestaat uit zestien leden aangeduid door de Gewestregeringen en door de Federale overheid, die paritair afkomstig zijn uit de openbare en private sector. Elk Gewest benoemt ook een regeringscommissaris.

Samenstelling

Op 1 maart 2021 was de Raad van Bestuur als volgt samengesteld:

  • Erevoorzitter
  • Voorzitster
  • Ondervoorzitter
  • Vertegenwoordigers van de Federale regering
  • Vertegenwoordigers van het Vlaamse Gewest
  • Vertegenwoordigers van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
  • Vertegenwoordigers van het Waalse Gewest

 

EREVOORZITTER

Zijne Majesteit de Koning

Erevoorzitter

Zijne Majesteit de Koning - Sa Majesté le Roi
© Koninklijk Paleis, België
 

VOORZITSTER

Annemie Neyts-Uyttebroeck
Minister van Staat  

ONDERVOORZITTER

Pierre Henri Rion
Business Angel

VERTEGENWOORDIGERS VAN DE FEDERALE REGERING (PRIVATE SECTOR)

Pieter Timmermans
Gedelegeerd bestuurder - Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO)

Pieter Timmermans

 

Didier Malherbe
Voorzitter van de Raad van Bestuur – BCI Pharma

VERTEGENWOORDIGERS VAN DE FEDERALE REGERING (OPENBARE SECTOR)

Annemie Neyts-Uyttebroeck
Minister van Staat

 

Régine Vandriessche 
Ambassadeur - Permanent Vertegenwoordiger bij de OESO en UNESCO

 

VERTEGENWOORDIGERS VAN HET VLAAMSE GEWEST (PRIVATE SECTOR)

Gilles Suply
Beleidsadviseur Europese Zaken & Internationaal Ondernemen - Voka - Vlaams netwerk van Ondernemingen

 

Koen De Ridder
Adviseur Internationaal - UNIZO

 

VERTEGENWOORDIGERS VAN HET VLAAMSE GEWEST (OPENBARE SECTOR)

Claire Tillekaerts
Gedelegeerd Bestuurder - Flanders Investment & Trade (FIT)

Claire Tillekaerts

 

Jurian Van Parys
Juridisch Adviseur - Vlaamse Overheid - Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken

VERTEGENWOORDIGER VAN HET VLAAMSE GEWEST (REGERINGSCOMMISSARIS)

Thomas Moens
Adjunct-kabinetschef Buitenlandse Zaken, Kabinet van Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management, Jan Jambon 

VERTEGENWOORDIGERS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (PRIVATE SECTOR)

Pierre Konings
Bestuurder - KBC Asset Management

Pierre Konings

 

Olivier Willocx
Gedelegeerd bestuurder - BECI

Olivier Willocx

VERTEGENWOORDIGERS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (OPENBARE SECTOR)

Isabelle Grippa 
CEO hub.brussels

 

Frank Lelon
Algemene Leiding, Imago van Brussel, Openbaar Ambt, Statistiek, Internationale Betrekkingen, Kabinet van Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel, Sven Gatz


Frank Lelon

VERTEGENWOORDIGER VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (REGERINGSCOMMISSARIS)

Daan Fonck
Raadgever van de Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, Pascal Smet

 

VERTEGENWOORDIGERS VAN HET WAALSE GEWEST (PRIVATE SECTOR)

Pierre Henri Rion
Business Angel

 

Jean-Christophe Dehalu
Adviseur Economie, R&D en Internationaal, Union wallonne des Entreprises (UWE)

 

VERTEGENWOORDIGERS VAN HET WAALSE GEWEST (OPENBARE SECTOR)

Pascale Delcomminette 
CEO - Agence wallonne à l'Exportation & aux Investissements étrangers (AWEX) & Wallonia-Brussels International (WBI)

 

Xavier Geudens 
Directeur – Waalse overheidsdienst SPW – economie werk onderzoek – Departement van Economische Ontwikkeling – Directie Thematische Projecten
 

VERTEGENWOORDIGER VAN HET WAALSE GEWEST (REGERINGSCOMMISSARIS)

Geoffrey Bedoret
Diplomatiek Adviseur van Viceminister-president van de Waalse Regering en Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek en Innovatie, Digitalisering, Ruimtelijke Ordening en Landbouw, Willy Borsus