Scroll To Top

Raad van Bestuur

De Raad bestaat uit zestien leden aangeduid door de Gewestregeringen en door de Federale overheid, die paritair afkomstig zijn uit de openbare en private sector. Elk Gewest benoemt ook een regeringscommissaris.

Samenstelling

Op 17.1.2019 was de Raad van Bestuur als volgt samengesteld:

  • Erevoorzitter
  • Voorzitter
  • Ondervoorzitter
  • Vertegenwoordigers van de Federale regering
  • Vertegenwoordigers van het Vlaamse Gewest
  • Vertegenwoordigers van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
  • Vertegenwoordigers van het Waalse Gewest

 

EREVOORZITTER

Zijne Majesteit de Koning

Erevoorzitter

Zijne Majesteit de Koning - Sa Majesté le Roi

VOORZITTER

Annemie Neyts-Uyttebroeck
Minister van Staat  

Annemie Neyts-Uyttebroeck

ONDERVOORZITTER

Pierre Henri Rion
Business Angel

Pierre Henri Rion

VERTEGENWOORDIGERS VAN DE FEDERALE REGERING (PRIVATE SECTOR)

Pieter Timmermans
Gedelegeerd bestuurder - Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO)

Pieter Timmermans

 

Didier Malherbe
Gedelegeerd bestuurder - UCB Belgium, Vicepresident - UCB

VERTEGENWOORDIGERS VAN DE FEDERALE REGERING (OPENBARE SECTOR)

Annemie Neyts-Uyttebroeck
Minister van Staat

Annemie Neyts-Uyttebroeck

 

Régine Vandriessche 
Gevolmachtigd Minister, Directeur Azië/Stille Oceaan, FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

 

VERTEGENWOORDIGERS VAN HET VLAAMSE GEWEST (PRIVATE SECTOR)

Gilles Suply
Beleidsadviseur Europese Zaken & Internationaal Ondernemen

 

Koen De Ridder
Adviseur Internationaal Unizo

 

VERTEGENWOORDIGERS VAN HET VLAAMSE GEWEST (OPENBARE SECTOR)

Claire Tillekaerts
Gedelegeerd Bestuurder - Flanders Investment & Trade (FIT)

Claire Tillekaerts

 

Jurian Van Parys
Juridisch Adviseur - Vlaamse Overheid - Departement Buitenlandse Zaken

Jurian Van Parys

VERTEGENWOORDIGER VAN HET VLAAMSE GEWEST (REGERINGSCOMMISSARIS)

Pascal Walrave
Raadgever Buitenlands Beleid, Kabinet van Minister-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, Geert Bourgeois 

VERTEGENWOORDIGERS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (PRIVATE SECTOR)

Pierre Konings
Bestuurder - KBC Bank & Verzekeringen

Pierre Konings

 

Olivier Willocx
Gedelegeerd bestuurder - BECI

Olivier Willocx

VERTEGENWOORDIGERS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (OPENBARE SECTOR)

Bénédicte Wilders 
Directeur - Diensthoofd, Brussel Invest & Export

 

Frank Lelon
Adjunct-Kabinetschef, Algemene Leiding Externe Betrekkingen, Kabinet van Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting en Externe Betrekkingen, Guy Vanhengel
Frank Lelon

VERTEGENWOORDIGER VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (REGERINGSCOMMISSARIS)

Christophe T'Sas
Kabinetschef van de Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, Cécile Jodogne

VERTEGENWOORDIGERS VAN HET WAALSE GEWEST (PRIVATE SECTOR)

Pierre Henri Rion
Business Angel

Pierre Henri Rion

 

Jean-Jacques Westhof
Directeur Departement Buitenlandse Handel - Internationale Betrekkingen - Union wallonne des Entreprises (UWE)

Jean-Jacques Westhof

 

VERTEGENWOORDIGERS VAN HET WAALSE GEWEST (OPENBARE SECTOR)

Pascale Delcomminette 
Directeur-generaal - Agence wallonne à l'Exportation & aux Investissements étrangers (AWEX) & Wallonia-Brussels International (WBI)

 

Xavier Geudens 
Directeur SPW DG 06 Directie Luik-Luxemburg van de Economische inspectie
 

VERTEGENWOORDIGER VAN HET WAALSE GEWEST (REGERINGSCOMMISSARIS)

Brice Gilson
Ministerieel raadgever van de Waalse Vicepresident en Minister Pierre-Yves Jeholet