Scroll To Top

Raad van Bestuur

De Raad bestaat uit zestien leden aangeduid door de Gewestregeringen en door de Federale overheid, die paritair afkomstig zijn uit de openbare en private sector. Elk Gewest benoemt ook een regeringscommissaris.

Samenstelling

Op 17.1.2019 was de Raad van Bestuur als volgt samengesteld:

  • Erevoorzitter
  • Voorzitter
  • Ondervoorzitter
  • Vertegenwoordigers van de Federale regering
  • Vertegenwoordigers van het Vlaamse Gewest
  • Vertegenwoordigers van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
  • Vertegenwoordigers van het Waalse Gewest

 

EREVOORZITTER

Zijne Majesteit de Koning

Erevoorzitter

Zijne Majesteit de Koning - Sa Majesté le Roi
© Koninklijk Paleis, België
 

VOORZITTER

Annemie Neyts-Uyttebroeck
Minister van Staat  

Annemie Neyts-Uyttebroeck

ONDERVOORZITTER

Pierre Henri Rion
Business Angel

Pierre Henri Rion

VERTEGENWOORDIGERS VAN DE FEDERALE REGERING (PRIVATE SECTOR)

Pieter Timmermans
Gedelegeerd bestuurder - Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO)

Pieter Timmermans

 

Didier Malherbe
Gedelegeerd bestuurder - UCB Belgium, Vicepresident - UCB

VERTEGENWOORDIGERS VAN DE FEDERALE REGERING (OPENBARE SECTOR)

Annemie Neyts-Uyttebroeck
Minister van Staat

Annemie Neyts-Uyttebroeck

 

Régine Vandriessche 
Gevolmachtigd Minister, Directeur Azië/Oceanië, FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

 

VERTEGENWOORDIGERS VAN HET VLAAMSE GEWEST (PRIVATE SECTOR)

Gilles Suply
Beleidsadviseur Europese Zaken & Internationaal Ondernemen - Voka - Vlaams netwerk van Ondernemingen

 

Koen De Ridder
Adviseur Internationaal - UNIZO

 

VERTEGENWOORDIGERS VAN HET VLAAMSE GEWEST (OPENBARE SECTOR)

Claire Tillekaerts
Gedelegeerd Bestuurder - Flanders Investment & Trade (FIT)

Claire Tillekaerts

 

Jurian Van Parys
Juridisch Adviseur - Vlaamse Overheid - Departement Buitenlandse Zaken

Jurian Van Parys

VERTEGENWOORDIGER VAN HET VLAAMSE GEWEST (REGERINGSCOMMISSARIS)

Pascal Walrave
Adjunct-kabinetschef, Kabinet van Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management Jan Jambon  

VERTEGENWOORDIGERS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (PRIVATE SECTOR)

Pierre Konings
Bestuurder - KBC Bank & Verzekeringen

Pierre Konings

 

Olivier Willocx
Gedelegeerd bestuurder - BECI

Olivier Willocx

VERTEGENWOORDIGERS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (OPENBARE SECTOR)

Isabelle Grippa 
CEO hub.brussels

 

Frank Lelon
Algemene Leiding, Imago van Brussel, Openbaar Ambt, Statistiek, Internationale Betrekkingen, Kabinet van Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel, Sven Gatz


Frank Lelon

VERTEGENWOORDIGER VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (REGERINGSCOMMISSARIS)

Mathias Dobbels
Kabinetschef van de Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, Pascal Smet

 

VERTEGENWOORDIGERS VAN HET WAALSE GEWEST (PRIVATE SECTOR)

Pierre Henri Rion
Business Angel

Pierre Henri Rion

 

Jean-Jacques Westhof
Directeur Departement Buitenlandse Handel - Internationale Betrekkingen - Union wallonne des Entreprises (UWE)

Jean-Jacques Westhof

 

VERTEGENWOORDIGERS VAN HET WAALSE GEWEST (OPENBARE SECTOR)

Pascale Delcomminette 
Directeur-generaal - Agence wallonne à l'Exportation & aux Investissements étrangers (AWEX) & Wallonia-Brussels International (WBI)

 

Xavier Geudens 
Directeur – Waalse overheidsdienst SPW – economie werk onderzoek – Departement van Economische Ontwikkeling – Directie Thematische Projecten
 

VERTEGENWOORDIGER VAN HET WAALSE GEWEST (REGERINGSCOMMISSARIS)

Geoffrey Bedoret
Diplomatiek Adviseur van Viceminister-president en Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek en Innovatie, Ruimtelijke Ordening en Landbouw, Willy Borsus