Scroll To Top

Oprichting

De bevoegdheid "buitenlandse handel" heeft in België de laatste decennia enkele fases van regionalisering doorgemaakt. Tot 1990 was de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel (BDBH) de belangrijkste instelling voor exportpromotie. In 1990 werd een Waals agentschap Agence wallonne à l'Exportation & aux Investissements étrangers opgericht, in 1991 kwam er een Vlaams equivalent Flanders Investment & Trade. In datzelfde jaar ontstond eveneens Brussel Invest & Export, nu hub.brussels genaamd. Het Samenwerkingsakkoord van 24 mei 2002 tussen de Federale Overheid en de Gewesten legde de basis voor het ontstaan van het Agentschap voor Buitenlandse Handel.

Samenwerkingsakkoord