Scroll To Top

Begeleidingscomité

Het Begeleidingscomité coördineert de uitvoering van de besluiten van de Raad van Bestuur.

Een begeleidingscomite coördineert de uitvoering van de besluiten van de Raad van Bestuur. Het wordt voorgezeten door de Directeur-generaal van het Agentschap, Fabienne L'Hoost, of indien zij afwezig is, door de Adjunct-directeur-generaal, Didier De Baere. Verder nemen de leidende ambtenaren van FIT (Claire Tillekaerts), de Adjunct-directeur-generaal bevoegd voor de Bilaterale Zaken van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Anick Van Calster), hub.brussels (Isabelle Grippa) en AWEX (Pascale Delcomminette) deel aan dit comité.

 

               

            Fabienne L'Hoost                                  Didier De Baere
            Directeur-generaal                                Adjunct-directeur-generaal    

 

 

Claire Tillekaerts, Gedelegeerd Bestuurder - Flanders Investment & Trade (FIT)

 

Jeroen Cooreman, Directeur-generaal a.i. Bilaterale Zaken, FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

 

 

Isabelle Grippa, CEO hub.brussels

 

 

Pascale Delcomminette, Directeur-generaal - Agence wallonne à l'Exportation & aux Investissements étrangers (AWEX) & Wallonia-Brussels International (WBI)