Scroll To Top

Begeleidingscomité

Het Begeleidingscomité coördineert de uitvoering van de besluiten van de Raad van Bestuur.

Een begeleidingscomite coördineert de uitvoering van de besluiten van de Raad van Bestuur. Het wordt voorgezeten door de Directeur-generaal van het Agentschap, Fabienne L'Hoost, of indien zij afwezig is, door de Adjunct-directeur-generaal, voor wiens aanstelling de procedure momenteel loopt. Verder nemen de leidende ambtenaren van FIT (Claire Tillekaerts), de Adjunct-directeur-generaal bevoegd voor de Bilaterale Zaken van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Anick Van Calster), Brussel Invest & Export (Bénédicte Wilders), AWEX (Pascale Delcomminette), en de Adjunct-directeur-generaal van het Agentschap deel aan dit comité.

 

Fabienne L'Hoost, Directeur-generaal - Agentschap voor Buitenlandse Handel

 

 Claire Tillekaerts

Claire Tillekaerts, Gedelegeerd Bestuurder - Flanders Investment & Trade (FIT)

 

Anick Van Calster, Directeur-generaal Bilaterale Zaken - FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

 

 

Bénédicte Wilders, Directeur - Diensthoofd - Brussel Invest & Export

 

 

Pascale Delcomminette, Directeur-generaal - Agence wallonne à l'Exportation & aux Investissements étrangers (AWEX) & Wallonia-Brussels International (WBI)