België bestaat uit drie autonome gewesten die zelf instaan voor de ondersteuning van hun internationale economische ontwikkeling. Flanders Investment & Trade (FIT) vervult die rol voor Vlaanderen, hub.brussels voor onze hoofdstedelijke regio en het Agence wallonne à l'Exportation & aux Investissements Etrangers (AWEX) vervult die rol voor Wallonië.

Het Agentschap voor Buitenlandse Handel (ABH) stelt zich ten dienste van deze drie gewestelijke exportbevorderende instellingen en werkt eveneens samen met de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

Deze samenwerking gebeurt via twee grote pijlers: enerzijds door het mee organiseren van de gezamenlijke economische zendingen, anderzijds door te fungeren als informatiecentrum voor uiteenlopende aspecten van buitenlandse handel.

De taken van het ABH variëren van het creëren en verspreiden van een up-to-date exporteursbestand, het verwerken van handelsstatistieken en het publiceren van studies tot het geven van advies over internationale handelsreglementering en -wetgeving.

Zo biedt het Agentschap een forum aan waarin de federale bevoegdheid inzake internationale betrekkingen en de gewestelijke bevoegdheid inzake internationale handel verenigd worden.

Klik op de onderstaande logo's van onze partners: de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Flanders Investment & Trade (FIT), hub.brussels en het Agence wallonne à l'Exportation & aux Investissements étrangers (AWEX) om hun websites te consulteren:
 
logo FOD BZ


 

logo FIT


 

logo hub.brussels


 

logo AWEX