Scroll To Top

Rondetafelgesprek van de Arabisch-Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel (ABLCC) op 1 juli 2021

Datum: 05 juli 2021

Op donderdag 1 juli 2021 nam de Heer Didier De Baere, Adjunct-directeur-generaal van het Agentschap voor Buitenlandse Handel, deel aan een rondetafelgesprek ter gelegenheid van het bezoek van H.E. Mevrouw SUHA DAWOOD NAJAR, Voorzitster van de Nationale Investeringscommissie (Republiek Irak), bijeengeroepen door de Arabisch-Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel (ABLCC).

Deze bijeenkomst stelde deelnemers van beide kanten in staat ervaringen uit te wisselen, de dialoog te bevorderen en mogelijke samenwerkingsgebieden te bespreken bij het ontwikkelen van nauwere betrekkingen.

De video-opname kan worden geraadpleegd op de website van de Arabisch-Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel (ABLCC): https://www.ablcc.org/news-events/roundtable

©ABLCC