Scroll To Top

Ontdek het programma van de prinselijke missies in 2021 en 2022

Datum: 04 februari 2021

De COVID-19 crisis bracht dit jaar jammer genoeg reis- en verplaatsingsbeperkingen naar het buitenland met zich mee, wat de organisatie van de twee prinselijke missies en de twee jaarlijkse Staatsbezoeken in 2020 onmogelijk maakte. In de hoop dat de pandemie zich de komende maanden gunstig zal ontwikkelen, werd in overleg met onze partners een nieuw programma van prinselijke missies opgemaakt.

In 2021 zullen er 2 prinselijke missies onder het voorzitterschap van H.K.H. Prinses Astrid, Vertegenwoordigster van Zijne Majesteit de Koning, worden georganiseerd door het Agentschap voor Buitenlandse Handel, in nauwe samenwerking met de FOD Buitenlandse Handel, Flanders Investment & Trade, hub.brussels en AWEX.

In 2022 staan er 3 prinselijke missies op het programma.

U vindt het actieplan 2021 - 2022 hierna: