Scroll To Top

Ontdek het programma van de Belgische economische missies in 2021 en 2022

Datum: 22 juni 2020

In 2021 zal het Agentschap voor Buitenlandse Handel 3 economische missies organiseren, in nauwe samenwerking met de FOD Buitenlandse Handel, Flanders Investment & Trade, hub.brussels en AWEX, onder het voorzitterschap van H.K.H. Prinses Astrid, Vertegenwoordigster van Zijne Majesteit de Koning.

In 2022 staan er 2 economische missies op het programma.

U vindt het actieplan 2021 - 2022 hierna: