Scroll To Top

Ontdek de Incoterms® 2020

Datum: 29 april 2020

Een internationale levering beperkt zich niet enkel tot commerciële voorwaarden, maar behelst ook praktische en technische afspraken tussen koper, verkoper en mogelijke derden binnen een vaak zeer verschillend juridisch, cultureel en commercieel klimaat. Om eenieders verantwoordelijkheid (juridisch) te bestendigen, zijn er de Incoterms® rules (International Commercial terms). Deze internationale afspraken aangaande internationaal goederentransport verdelen de kosten en de risico's tussen de diverse partijen op basis van 11 regels zoals opgetekend in "Incoterms® 2020", ontwikkeld door de International Chamber of Commerce (ICC).

De Incoterms® 2020 applicatie werd aangepast met de nieuwste editie van de Incoterms® regels en laat u toe na te gaan welke Incoterm® regel in uw specifieke geval van toepassing is. U kan deze ook gebruiken via uw smartphone of tablet.

Vind de juiste Incoterm in onze rubriek Reglementeringen: https://www.abh-ace.be/nl/reglementering/incoterms