Scroll To Top

DE IMPACT VAN DE COVID-19 CRISIS OP DE BELGISCHE BUITENLANDSE HANDEL (tijdens de eerste lockdown, maart – mei 2020) – LEES ER ALLES OVER IN ONZE STUDIE

Datum: 14 december 2020

De publicatie over de impact van de COVID-19 crisis op de Belgische buitenlandse handel meet de gevolgen van deze pandemie voor zowel de Belgische in- als uitvoer van goederen tijdens de eerste lockdown (maart-mei 2020).  

Op basis van deze cijfers werden de tien sectoren geïdentificeerd die het meest door de gezondheidscrisis zijn getroffen. De prestaties van België werden ook vergeleken met die van haar buurlanden en met die van landen met een vergelijkbare exportstructuur. Een reeks interviews met sectorfederaties illustreert bovendien de effecten van de crisis op de internationale handelsprestaties van bedrijven die actief zijn in de tien meest getroffen sectoren.  

Ten slotte worden de veerkracht van België en de factoren die zullen bijdragen tot een duurzaam sociaaleconomisch herstel in het kader geplaatst van de 'COVID Economic Recovery Index', een nieuw concept dat ontwikkeld werd door de denktank Horizon Group.

De studie “Impact van de COVID-19 crisis op de Belgische Buitenlandse Handel” is het resultaat van 3 maanden statistische analyse en interviews met grote sectorfederaties van België en werd gerealiseerd door het Agentschap voor Buitenlandse Handel op vraag van zijn partners de FOD Buitenlandse Zaken, Flanders Investment & Trade (FIT), hub.brussels en AWEX. 

           Download de Nederlandstalige STUDIE «HIER»                         Download de Engelstalige STUDIE «HIER»

                                                                    

Het PERSOVERZICHT omtrent de impact van de COVID-19 crisis op de Belgische buitenlandse handel kan u «HIER» downloaden.

Meer dan 500 mensen namen op 19 november 2020 deel aan ons webinar “Covid-19: recovery prospects for Belgian Foreign Trade”, dat naar aanleiding van de lancering van onze nieuwe studie betreffende de “Impact van de COVID-19 crisis op de Belgische Buitenlandse Handel” werd georganiseerd in samenwerking met onze partners de FOD Buitenlandse Zaken, Flanders Investment & Trade (FIT), hub.brussels en AWEX. U kan de OPNAME VAN HET WEBINAR hierna bekijken: