Scroll To Top

De impact van COVID-19 op de Belgische buitenlandse handel

Datum: 12 mei 2020

Het Agentschap voor Buitenlandse Handel werd door zijn institutionele partners belast met de opdracht om een grootschalige studie uit te voeren naar de impact van COVID-19 op de Belgische buitenlandse handel. De kick-off vergadering was op 7 mei.

We danken onze partners: de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Flanders Investment & Trade (FIT), l’Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers (AWEX) en hub.brussels voor hun vertrouwen!