Scroll To Top

Belgian Foreign Trade + World Trade – 2018

Datum: 16 juli 2019

 

Naar jaarlijkse gewoonte heeft het Agentschap voor Buitenlandse Handel weer een publicatie opgesteld over Belgian Foreign Trade en World Trade. Hierin worden de voornaamste buitenlandse handelsstromen van België en haar belangrijkste prestaties op internationaal economisch vlak belicht.

In ‘Belgian Foreign Trade - 2018’ komt duidelijk naar voren dat de Belgische buitenlandse handel in 2018 een sterk jaar achter de rug had. Nooit eerder lag de waarde van de Belgische in- en uitvoer zo hoog als het voorbije jaar.

In ‘World Trade - 2018’ blijkt dan weer dat België zich nog steeds goed staande weet te houden op het internationale toneel ondanks de toenemende druk van de opkomende economieën. Dit weerspiegelt zich onder meer in het feit dat ons land in 2018 op wereldvlak de 11de belangrijkste exporteur en de 14de belangrijkste importeur van goederen was.

Belgian Foreign Trade - 2018   Document enkel beschikbaar in het Engels

World Trade - 2018   Document enkel beschikbaar in het Engels