Scroll To Top

Buitenlandse handel van België in 2016

Datum: 02 augustus 2017

Ieder jaar publiceert het Agentschap voor Buitenlandse Handel een overzichtsstudie die verslag uitbrengt over het verloop van de buitenlandse handel van België.

Hierin komen de handelscijfers van België aan bod. Zowel de invoer, de uitvoer als de geografische handelsbalansen worden aan een analyse onderworpen.

Dankzij een aantrekkelijke lay-out en synthetiserende grafieken biedt dit document nuttig referentiemateriaal over de Belgische buitenlandse handel.

Belgium's Foreign Trade in 2016  Document enkel beschikbaar in het Engels