Scroll To Top

25/09: VBO-seminarie: How small and big companies can benefit from CETA ?

Datum: 07 juli 2017

Het VBO en ICC Belgium nodigen u met genoegen uit op dit seminar over de concrete voordelen en opportuniteiten waar onze kleine, middelgrote en grote ondernemingen van kunnen profiteren onder CETA, de handelsovereenkomst tussen de EU en Canada.

Deze ambitieuze vrijhandelsovereenkomst moet een boost betekenen voor de bilaterale handels- en investeringsstromen tussen de EU en Canada, twee grote trans-Atlantische partners. Het akkoord schept nieuwe mogelijkheden voor onze bedrijven van alle omvang door o.m. het verdwijnen van 98% van de douanetarieven, het openstellen van Canadese overheidsopdrachten voor Europese bedrijven, het creëren van een kader voor regelgevende samenwerking met het oog op bijvoorbeeld certificering en standaardisering en een vlottere toegang tot de Canadese dienstenmarkt.

CETA wordt vanaf deze zomer uitgerold. Met dit seminar willen wij onze ondernemingen attent maken op de talrijke opportuniteiten die dit vrijhandelsakkoord in de praktijk met zich meebrengt, zodat de Belgische bedrijfswereld die volop kan benutten. Na een ‘high level’-introductie door de Belgische, Canadese en Europese autoriteiten zal een selectie experts zich in drie parallelle interactieve workshops buigen over de centrale vraag: hoe en onder welke voorwaarden faciliteert CETA handel en creëert het nieuwe kansen binnen de goederen-, diensten- en de landbouwsector?

De deelnemers krijgen ook de gelegenheid om hun praktische vragen te stellen.

Laten we van CETA een succesverhaal maken voor de Belgische bedrijven!

Lees meer over het programma van dit evenement dat bij het VBO doorgaat op 25 september 2017 van 14.30 u tot 17.15 u en schrijf u hier via deze link.