Scroll To Top

Gezamenlijke economische zending naar Maleisië en Singapore van 22 tot en met 28 november 2014

Datum: 11 december 2014

De laatste zending van 2014 vond plaats in Maleisië (Kuala Lumpur) en Singapore van 22 tot 28 november. Deze zending onder voorzitterschap van HKH Prinses Astrid, Vertegenwoordigster van Zijne Majesteit de Koning, telde niet minder dan 304 deelnemers, waaronder 250 zakenlieden en universitairen, die samen 156 bedrijven, federaties en universiteiten vertegenwoordigden.

Op federaal niveau namen Didier Reynders, Federaal Vicepremier en Federaal Minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken en Pieter De Crem, Staatssecretaris belast met Buitenlandse Handel, deel aan de zending.

De Gewestelijke regeringen waren vertegenwoordigd door Geert Bourgeois, Minister-President van de Vlaamse regering en Vlaams Minister bevoegd voor Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed (aanwezig in Singapore), Jean-Claude Marcourt, Vicepresident van de Waalse regering, Waals Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitalisering en Vicepresident en Franse Gemeenschapsminister van Hoger Onderwijs, Media en Wetenschappelijk Onderzoek en door Cécile Jodogne, Brussels Staatssecretaris belast met Buitenlandse Handel en Franse Gemeenschapsminister belast met Openbaar Ambt en Gezondheidsbeleid.

Indien u meer informatie wenst te bekomen over deze missie kunt u op onderstaande link klikken om ons persbericht te raadplegen. 

Gezamenlijke economische zending naar Maleisië en Singapore