Scroll To Top

Gezamenlijke economische zending naar Angola en Zuid-Afrika van 20 tot en met 27 oktober 2013

Datum: 28 oktober 2013
Angola en Zuid-Afrika

Voor de eerste economische zending onder leiding van HKH Prinses Astrid reisde, onder grote mediabelangstelling, een delegatie van 333 deelnemers naar Luanda, Johannesburg, Pretoria en Kaapstad.

Didier Reynders, Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken, Kris Peeters, Minister-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid en Céline Fremault, Brussels Minister van Economie, Tewerkstelling, Wetenschappelijk Onderzoek, Handel, Buitenlandse Handel, Gezondheidsbeleid, Opleiding van de middenstand en Openbaar ambt, namen deel aan het luik Angola; Prinses Astrid en Minister Reynders vlogen door naar Zuid-Afrika en werden daar vervoegd door Pieter De Crem, Vice-Eerste Minister en Minister van Landsverdediging, Rudy Demotte, Minister-President van het Waals Gewest en de Federatie Wallonië-Brussel, Ingrid Lieten, Viceminister-President van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding en Jean-Claude Marcourt, Vice-President en Minister van Economie, KMO's, Buitenlandse Handel en Nieuwe Technologieën van de Waalse regering en Minister voor Hoger Onderwijs van de Federatie Wallonië-Brussel.

Indien u meer informatie wenst te bekomen over deze missie kunt u op onderstaande link klikken om ons persbericht te raadplegen. 

Belgische economische missie naar Angola en Zuid-Afrika