Scroll To Top

Deelnemersbrochure India

Datum: 28 oktober 2013

In het kader van de zending naar India (23 tot 29 november 2013) stelde het Agentschap voor Buitenlandse Handel een deelnemersbrochure op. Deze bevat praktische gegevens over de deelnemende private en publieke organisaties, kamers van koophandel, federaties, financiële instellingen en bedrijven, alsook een overzicht van de Belgische vertegenwoordiging in het bezochte land.

Cover Participation brochure India

Deze publicatie bevat informatie over de deelnemers die zich hebben ingeschreven vóór de sluitingsdatum van de brochure.

De deelnemersbrochure is een voorlopige lijst die op een gegeven moment wordt afgesloten.
De einddatum valt om grafische redenen voor het vertrek van de missie.
Er kunnen dus nog deelnemers toegevoegd of verwijderd worden. Deze brochure bevat daarom geen definitieve noch complete lijst.

Deelnemersbrochure India (document enkel beschikbaar in het Engels)

Voor elk ingeschreven bedrijf zal er een specifieke pagina worden gepubliceerd op de website van de zending www.belgianeconomicmission.be/india, met daarin de presentatietekst, de contactgegevens, het logo en een foto van de deelnemer(s). Deze website zal online zijn vanaf 6 november 2013.