Scroll To Top

Nieuws

Subscribe to Nieuws

1 - 10 van 360 resultaten

Pagina's

09 juli 2020

Gisteren werd onze Directeur-generaal, mevrouw Fabienne L'Hoost, samen met een selecte groep van 5 economische experts, uitgenodigd voor de 1e van een reeks vergaderingen met het oog op het opzetten van het toekomstige economische herstelplan van de federale regering, geïnitieerd door Eerste Minister Sophie Wilmès.

02 juli 2020

De grafiek van deze wandkaart schetst de verplichtingen, kosten en risico's van de koper en verkoper onder elk van de 11 Incoterms® regels. U kan deze downloaden via de link van de International Chamber of Commerce (ICC): wandkaart Incoterms®2020

25 juni 2020

We waren erg blij dat u zo talrijk deelnam aan ons webinar "INTERNATIONALE KOOPCONTRACTEN EN INCOTERMS® 2020 Strategische keuzes en mogelijkheden in crisistijden (Covid 19, Brexit, Trade wars, …)”. We hadden uiteindelijk 100 deelnemers die we via ons exporteursbestand bereikten. De pdf van de presentatie vindt u hier.

24 juni 2020

Te midden van wereldwijde handelsspanningen en onzekerheden met betrekking tot de Brexit, behoudt België nog steeds zijn positie bij de belangrijkste handelsnaties ter wereld.

Wereldwijd was ons land in 2019 de 13e grootste exporteur en de 14e grootste importeur van goederen met een aandeel van respectievelijk 2,4% en 2,2%.

22 juni 2020

In 2021 zal het Agentschap voor Buitenlandse Handel 3 economische missies organiseren, in nauwe samenwerking met de FOD Buitenlandse Handel, Flanders Investment & Trade, hub.brussels en AWEX, onder het voorzitterschap van H.K.H. Prinses Astrid, Vertegenwoordigster van Zijne Majesteit de Koning.

In 2022 staan er 2 economische missies op het programma.

U vindt het actieplan 2021 - 2022 hierna:

18 juni 2020

Uit de laatste editie van de Belgian Foreign Trade 2019 publicatie blijkt dat, hoewel de waarde van de Belgische export in 2019 iets daalde, ons land de 6e grootste exporteur van goederen in de EU bleef.

15 juni 2020

Benieuwd naar onze realisaties van het voorbije jaar? Wil je graag meer weten over de Prinselijke missies, Staatsbezoeken, of de buitenlandse handel in 2019?

Lees er alles over door te klikken op de volgende link: Activiteitenverslag 2019

10 juni 2020

Het Agentschap voor Buitenlandse handel, Dienst Reglementering, heeft het genoegen u uit te nodigen voor een webinar over aandachtspunten bij het opstellen van internationale koopcontracten in het algemeen en hoe het gebruik van de Incoterms 2020 hierbij kan helpen. Dit gratis webinar zal plaatsvinden via Zoom op 17 juni om 14u en duurt tussen de 40 en 60 minuten.

25 mei 2020

De Europese Commissie heeft de door Credendo voorgestelde nieuwe garantie voor leningen aan bedrijven met exportactiviteiten die door de coronavirusepidemie zijn getroffen, goedgekeurd.

De Credendo Bridge Guarantee wordt door Credendo gelanceerd, die optreedt namens de Staat. Deze garantie is bedoeld om bedrijven, en met name KMO's, in staat te stellen de bankleningen te verkrijgen die in deze moeilijke periode nodig zijn. Credendo garandeert tot 80% van overbruggingskredieten met een maximale looptijd van één jaar.