Scroll To Top

Nieuws

Subscribe to Nieuws

1 - 10 van 352 resultaten

Pagina's

25 mei 2020

De Europese Commissie heeft de door Credendo voorgestelde nieuwe garantie voor leningen aan bedrijven met exportactiviteiten die door de coronavirusepidemie zijn getroffen, goedgekeurd.

De Credendo Bridge Guarantee wordt door Credendo gelanceerd, die optreedt namens de Staat. Deze garantie is bedoeld om bedrijven, en met name KMO's, in staat te stellen de bankleningen te verkrijgen die in deze moeilijke periode nodig zijn. Credendo garandeert tot 80% van overbruggingskredieten met een maximale looptijd van één jaar.

12 mei 2020

Het Agentschap voor Buitenlandse Handel werd door zijn institutionele partners belast met de opdracht om een grootschalige studie uit te voeren naar de impact van COVID-19 op de Belgische buitenlandse handel. De kick-off vergadering was op 7 mei.

We danken onze partners: de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Flanders Investment & Trade (FIT), l’Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers (AWEX) en hub.brussels voor hun vertrouwen!

29 april 2020

Een internationale levering beperkt zich niet enkel tot commerciële voorwaarden, maar behelst ook praktische en technische afspraken tussen koper, verkoper en mogelijke derden binnen een vaak zeer verschillend juridisch, cultureel en commercieel klimaat. Om eenieders verantwoordelijkheid (juridisch) te bestendigen, zijn er de Incoterms® rules (International Commercial terms).

21 april 2020

Tijdens de covid-19-crisis versterkt CREDENDO, de Belgische openbare kredietverzekeringsmaatschappij, haar steun aan de Belgische exporterende bedrijven door een nieuwe financiële garantie aan te bieden, de ‘Credendo Bridge Guarantee’ voor banken die een krediet verstrekken aan deze bedrijven. U kan er in het persbericht van Credendo meer over lezen.

15 april 2020

Vanwege de maatregelen die de regering heeft genomen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, rijzen er veel vragen over de export van goederen vanuit België en binnen de Europese Unie. Het Agentschap voor Buitenlandse Handel informeert en actualiseert Belgische bedrijven regelmatig over bepaalde regels en richtlijnen in de vorm van "legal alerts".

Hieronder vindt u enkele van onze laatste legal alerts:

15/04/2020:

Nieuwe persoonlijke beschermingsmiddelen produceren voor de EU-markt 

14 april 2020

De dienst Studies van het Agentschap voor Buitenlandse Handel is gestart met het opstellen van een nieuwe sectorale publicatie die handelt over de transport- en logistieke sector. Daarmee wordt ingezet op één van de vele economische activiteiten die zwaar zijn getroffen door de COVID-19-crisis. Deze publicatie zal deel uitmaken van de collectie die het Agentschap publiceert in samenwerking met haar partners Flanders Investment & Trade, FOD Buitenlandse Zaken, hub.brussels en AWEX.

09 april 2020

In nauwe samenwerking met onze regionale partners FIT, AWEX en hub.brussels, de federale overheidsdiensten en andere stakeholders zoals de kamers van koophandel, vervult de Dienst Reglementering van het Agentschap voor Buitenlandse Handel onophoudelijke zijn rol verder om onze Belgische exporteurs up te daten en te adviseren omtrent juridische zaken. De COVID-19-crisis brengt heel wat nieuwe uitdagingen met zich mee en wij trachten u daarin bij te staan.

08 april 2020

Hebt u een vraag betreffende de Belgische buitenlandse handel en de recente cijfers of huidige tendensen? Net zoals de 158 personen / organisaties / ondernemingen die ons sinds het begin van dit jaar hun vraag stuurden, nodigen wij u uit om hetzelfde te doen. Zelfs in de huidige lockdown blijven we steeds tot uw dienst! U vindt meer informatie op onze webpagina statistieken.

 

07 april 2020

De Dienst “Overseas Business Opportunities Centre” (OBOC) van het Agentschap voor Buitenlandse handel blijft ook in deze coronavirus tijden trouw ter dienst staan van haar partners en de Belgische bedrijven. Vooreerst door het versturen van belangrijke berichten over de export en de mogelijkheden om actief bij te dragen aan de bestrijding van het virus. Daarnaast bereidt de Dienst zich reeds voor op het post-COVID-19-tijdperk en werd een versnelling hoger geschakeld in het zoeken naar concrete zakelijke opportuniteiten wereldwijd.