Datum

Het Agentschap voor Buitenlandse Handel kondigt met trots zijn Trade4U seminarie "Business opportunities in Australia" aan op donderdag 15 juni 2023, in de lokalen van EY (Ernst & Young), De Kleetlaan 2, 1831 Diegem.

Dit seminarie wordt gehouden met het oog op de prinselijke economische missie die H.K.H. Prinses Astrid, Vertegenwoordigster van Zijne Majesteit de Koning, zal leiden in Australië van 19 tot 28 oktober 2023 en wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met de FOD Buitenlandse Zaken, Flanders Investment & Trade, hub.brussels en AWEX.

Ondanks de afstand tussen België en Australië zijn de mogelijkheden voor bilaterale handel en investeringen tussen beide landen enorm en sommige actuele wereldwijde uitdagingen, zoals de klimaatverandering, hebben de mogelijkheid voor versterkte commerciële relaties nog vergroot. Bovendien is er op de Australische markt momenteel vraag naar innovatieve en hoogwaardige producten. Dit alles bevestigt dat de Australische markt zeker tot uw potentiële markten moet worden gerekend.

Met Belgische en Australische hoofdsprekers is dit seminarie een ideaal moment om wat meer achtergrond te krijgen en te netwerken met relevante zakenmensen en officiëlen.

Registreer hier (Trade4U abonnees)
Registreer hier (niet-Trade4U abonnees)

LET WEL: “first come – first served”

We kijken er naar uit u dan te ontmoeten!

uitnodiging Trade4U seminarie