Datum

Een zeer succesvol webinar “The US and Belgium: a long term partnership story full of opportunities” werd op 31 maart 2022 georganiseerd in samenwerking met onze partners, de FOD Buitenlandse Zaken, Flanders Investment & Trade (FIT), hub.brussels en AWEX. 

Wij danken Z.E. de heer Michael Adler, VS-Ambassadeur in België en de heer Jeroen Cooreman, Directeur-generaal Bilaterale Zaken, FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, van harte voor hun introductie op dit webinar, alsook onze gastsprekers voor hun presentatie: de heer Karel Vantomme, U.S. Commercial Service, de heer Archibald Astley-Corbett Esq., Director of Investment Europe Economic Development Partnership North-Carolina en de heer Drew Combs, North-Dakota government.  

U kan de opname van het webinar hierna bekijken:

Remote video URL


De presentaties kan u hierna consulteren: